Σύστημα Franchise ΙΣΟΝ

ison

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΙΣΟΝ ΚΑΙ E-STUDIES
Βασισμένοι σε αυτό το όραμα και την αποστολή στο Δίκτυο ΙΣΟΝ έχουμε πετύχει:

 • Την πιο υψηλή αναγνωρισιμότητα στην γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιούμαστε. 95 % σύμφωνα με ποσοτική έρευνα που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2007 από την North Wayne Research.
 • Υψηλότατο ποσοστό πιστότητας πελατών. 8 στους 10 σπουδαστές μας είναι είτε παιδιά αποφοίτων μας είτε συστάσεις ικανοποιημένων πελατών μας.
 • Τον μεγαλύτερο αριθμό αποφοίτων από κάθε Δίκτυο Κέντρων Ξένων Γλωσσών ξεπερνώντας τους 500.000.
 • 2πλάσιο ποσοστό επιτυχίας από τον Πανελλαδικό Μ.Ο. στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσών και πληροφορικής.
 • Το πιο σύγχρονο εκπαιδευτικό προϊόν που επιλέγουν περισσότεροι από 30.000 πελάτες κάθε χρόνο.
ison2

Να δημιουργήσουμε ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΑΘΗΣΗΣ με ολοκληρωμένες υπηρεσίες και στις ξένες γλώσσες και τη πληροφορική χωρίς επιπλέον entry fee, για τον franchisee. Με αυτόν τον τρόπο το concept του Δικτύου ΙΣΟΝ πετυχαίνει:

 • διεύρυνση του πελατολογίου
 • αξιοποίηση πελατολογίου Ξένων Γλωσσών και για εκμάθηση Πληροφορικής
 • μειωμένα running costs (ενοίκιο, διοικητικό προσωπικό etc)
 • μειωμένη επένδυση για το e-studies lab (χρησιμοποιείται και για multimedia στις ξένες γλώσσες)
 • συνολικές λύσεις για τον πελάτη
 • οικονομίες κλίμακος στις διαφημιστικές δαπάνες
 • αναβαθμισμένη εικόνα Κέντρου που ξεφεύγει από το παραδοσιακό Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
 • μειωμένο αρχικό κόστος για franchisee
 • κάθε Κέντρο ΙΣΟΝ γίνεται αυτόματα Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο του Cambridge και δυνητικά Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο του ECDL

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΣΟΝ
Μέσα από την αξιόπιστη υποδομή μας, στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΙΣΟΝ έχουμε αναπτύξει ένα νέο πρωτοποριακό ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ που βασίζεται σε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεθοδολογίας, αποτέλεσμα της συσσωρευμένης γνώσης στο χώρο των Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
Όλα τα προγράμματά μας έχουν αναπτυχθεί με βάση τα Επίπεδα Κατάταξης του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχουν προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Η διάρκεια σπουδών, το περιεχόμενο, η μεθοδολογία και η αξιοποίηση των εποπτικών μέσων καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των σπουδαστών, την ηλικία και τους στόχους τους. Όλα μας τα προγράμματα ανανεώνονται τακτικά για να ανταποκρίνονται στις αλλαγές-τάσεις της Σύγχρονης Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας αλλά και τις νέες εφαρμογές Πληροφορικής μέσα από το ειδικό τμήμα Research and Development του Ομίλου που δημιουργεί συνεχώς, νέα προϊόντα – υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες τις αγοράς.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΣΟΝ
Η εμπειρία και η τεχνογνωσία στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Κέντρων έχει αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΝ. Όλες οι διοικητικές διαδικασίες διαχείρισης έχουν συστηματοποιηθεί εξασφαλίζοντας σε κάθε κέντρο ΙΣΟΝ άρτια οργάνωση στην παροχή υπηρεσιών.
Στόχος μας η παροχή ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και η συνεχής βελτίωση τους μέσα από συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες-γονείς και σπουδαστές – και διερεύνηση των αναγκών τους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΟΝ
Η πετυχημένη υλοποίηση των προγραμμάτων μας σε κάθε κέντρο ΙΣΟΝ οφείλεται στον ποιοτικό έλεγχο όλων των διαδικασιών στην παροχή των υπηρεσιών μας.

Οι Καθηγητές

 • επιλέγονται με ειδικά standards και διαδικασίες έγκρισης
 • εκπαιδεύονται σε ειδικά σεμινάρια μεθοδολογίας, ψυχολογίας της εκπαίδευσης, αξιολόγησης και διάγνωσης, χειρισμού του εκπαιδευτικού υλικού, ανάλυσης αναγκών των σπουδαστών
 • αξιολογούνται καθημερινά από τον Εκπαιδευτικό Υπεύθυνο κάθε Κέντρου
 • επιθεωρούνται τακτικά από το Τμήμα Επιθεώρησης ΙΣΟΝ κατά την διάρκεια του μαθήματος
 • Τα Διοικητικά Στελέχη εκπαιδεύονται σε θέματα πωλήσεων, στρατηγικής, εξυπηρέτησης πελατών, marketing και διοίκησης
 • Οι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι για κάθε γλώσσα και Πληροφορική
 • συγγράφουν βιβλία ύλης, προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό,
 • ερευνούν τις εξελίξεις,
 • και αναπτύσσουν νέα προϊόντα

Οι υπηρεσίες υποστήριξης της Κεντρικής Διοίκησης του Δικτύου ΙΣΟΝ παρέχονται από ένα σύνολο Τμημάτων με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση ποιότητας και τη συστηματοποίηση των υπηρεσιών μας.

 • Τμήμα Εκπαίδευσης
 • Τμήμα Επιθεωρήσεων
 • Διεύθυνση Οργάνωσης Εξετάσεων
 • Νομική Υπηρεσία
 • Τμήμα Εξοπλισμού
 • Τμήμα Υποστήριξης Μηχανοργάνωσης
 • Τμήμα Marketing – Δημοσίων Σχέσεων – Διαφήμισης
 • Λογιστήριο – Φοροτεχνική Κάλυψη

TARGET GROUP – ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΟ
Έχουμε αναπτύξει ένα πακέτο υπηρεσιών – ξένες γλώσσες και πληροφορική – το οποίο απευθύνεται σε μια διευρυμένη αγορά καλύπτοντας ηλικιακά όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες στην απόκτηση των παραπάνω δεξιοτήτων .
Οι ομάδες στόχος, περιλαμβάνουν από το παιδί της προσχολικής ηλικίας μέχρι τον φοιτητή, επαγγελματία ή ενήλικα που αναζητά την ποιοτική παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.

ΧΩΡΟΙ
Οι χώροι μας είναι αποτέλεσμα μελέτης και συσσωρευμένης εμπειρίας ειδικών συνεργατών με τεράστια εμπειρία στην κατασκευή και διακόσμηση εκπαιδευτικών κέντρων. Όλοι οι χώροι υπερκαλύπτουν τους κανόνες υγιεινής αλλά και ασφάλειας καταστώντας το κάθε κέντρο ένα ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ.
Οι αίθουσες της πληροφορικής – e-studies labs – είναι εξοπλισμένες με ειδική επίπλωση που έχει την ευελιξία να υλοποιηθεί σε οποιοδήποτε χώρο. Διαθέτει τους πιο σύγχρονους Η/Υ με μια θέση εργασίας για κάθε εκπαιδευόμενο με τέτοια αρχιτεκτονική και διακόσμηση που να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των ηλικιακών ομάδων των σπουδαστών μας.
Οι αίθουσες διδασκαλίας δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον που ενθαρρύνει την μάθηση μέσα από μια σύγχρονη και μελετημένη αισθητική, με διαφορετική διαμόρφωση για τους ενήλικες σπουδαστές, για τους εφήβους αλλά και για τους πολύ μικρούς ηλικιακά σπουδαστές. Οι χώροι αναμονής εξυπηρετούν τόσο το ρόλο της reception όσο και της εταιρικής προβολής που μαζί με την εξωτερική όψη διαφοροποιούν την εικόνα και την προβολή του Κέντρου σε κάθε περιοχή.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ FRANCHISING ΙΣΟΝ
Έρευνα & Ανάπτυξη
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Δικτύου των ΙΣΟΝ είναι σε θέση να παρέχουν σε κάθε νέο συνεργάτη τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχία και παράλληλα εξασκούν σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Έρευνα για εφαρμογή νέων υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών οι οποίες μπορούν να ενταχθούν με επιτυχία- και να εμπλουτίσουν- το «προϊοντικό μείγμα» που προσφέρει το Δίκτυο.
 • Διερεύνηση των τάσεων στον ευρύτερο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 • Έρευνα ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις υπηρεσίες, την τιμολογιακή πολιτική και τις υπηρεσίες που προσφέρουν άλλα κέντρα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
 • Έρευνα αγοράς για νέες περιοχές ανάπτυξης και δημιουργίας Κέντρων ΙΣΟΝ.
 • Έρευνα και αξιολόγηση διείσδυσης και απόδοσης διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών.
 • Έρευνα ως προς την πιστότητα και την ικανοποίηση των πελατών του Δικτύου
 • Έρευνα ως προς την πιστή εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην εν γένει λειτουργία του Κέντρου σας.
 • Προγράμματα επιθεώρησης του εκπαιδευτικού σας προσωπικού. Υλοποιούνται εν ώρα μαθήματος από Τμήμα Αξιολόγησης εκπαιδευτικού προσωπικού του Ομίλου που αξιολογεί εντοπίζοντας πιθανά προβλήματα και προτείνοντας λύσεις.

Προσωπικό & Εκπαίδευση
Για το Δίκτυο ΙΣΟΝ, η εκπαίδευση των συνεργατών μας και του προσωπικού τους είναι πρωταρχικής σημασίας, γι’ αυτό και αποτελεί μια πλήρη, μεθοδική και συνεχή διαδικασία που καλύπτει όλους τους τομείς λειτουργίας.
Από την στιγμή που θα γίνετε μέλος του δικτύου, μια ειδική ομάδα από τις Κεντρικές Υπηρεσίες θα αναλάβει την υποστήριξή σας και θα σας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα σας βοηθήσει τόσο κατά την φάση δημιουργίας της εταιρίας σας όσο και σε κάθε δυσκολία που τυχόν θα συναντήσετε λειτουργώντας το δικό σας κέντρο ΙΣΟΝ.

Η εκπαίδευση για τους franchisees και τα στελέχη τους επιτυγχάνεται μέσω προγραμμάτων που επικεντρώνονται στα παρακάτω θέματα:

 • Εταιρικό προσανατολισμό που προσαρμόζεται στις επιμέρους ανάγκες κάθε συνεργάτη και των στελεχών του. Η ενότητα αυτή καλύπτει γενικά θέματα διοίκησης και οργάνωσης, όπως η φιλοσοφία και η αποστολή του Δικτύου ΙΣΟΝ, θέματα marketing και διαχείρισης πελατολογίου, θέματα πρόσληψης και διοίκησης προσωπικού, διαχείριση αντιρρήσεων, επικοινωνίας, κλπ.
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων από το Τμήμα Εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό κέντρο του Ομίλου όπου πραγματοποιείται εκπαίδευση στις βασικές διαδικασίες ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΣΟΝ, όπως η χρήση syllabus (διδακτική ύλη, βιβλία, κλπ), μεθοδολογία κ.ο.κ.

Μετά την αρχική εκπαίδευση, η ομάδα που έχει αναλάβει την εκπαίδευση και υποστήριξη σας θα σας βοηθήσει σε κάθε σας βήμα έως ότου να εδραιωθείτε στην τοπική κοινωνία.
Επίσης θα έχετε διαρκή ενημέρωση τόσο όσον αφορά στις εξελίξεις τις αγοράς και τις κινήσεις της εταιρίας αλλά και όσον αφορά στην εξέλιξή σας και την πορεία του κέντρου σας, μέσα από επισκέψεις των Area Managers, με την συμμετοχή σας σε συνέδρια που πραγματοποιούν οι Κεντρικές Υπηρεσίες και σε ημερίδες των Franchisees του δικτύου.
Συμπληρωματική εκπαίδευση για εσάς και το προσωπικό σας θα πραγματοποιείται όποτε θεωρηθεί απαραίτητο από τις Κεντρικές Υπηρεσίες. Επίσης, συμπληρωματική εκπαίδευση του προσωπικού θα πραγματοποιείται κάθε φορά που ένα νέο προϊόν / υπηρεσία εμπλουτίζει το προϊοντικό μείγμα που προσφέρει η εταιρία μας.
Με την ολοκλήρωση του εταιρικού προσανατολισμού, ως franchisee, θα εφοδιαστείτε με τα Εγχειρίδια Λειτουργίας ΙΣΟΝ. Συγκεκριμένα τα Εγχειρίδια καλύπτουν θέματα όπως:

 • Καθημερινές λειτουργίες: Άνοιγμα και κλείσιμο κέντρου, Καθαριότητα, Εξυπηρέτηση πελατών, χειρισμός αντιρρήσεων, marketing, δημόσιες σχέσεις, κ.ο.κ.
 • Εβδομαδιαίες & μηνιαίες λειτουργίες: Επικοινωνία με τις κεντρικές υπηρεσίες, τήρηση αρχείου κέντρου, κ.ο.κ.
 • Ετήσιες λειτουργίες: Σύνταξη ισολογισμών, Καθορισμός στρατηγικής για τοπική προώθηση, Έλεγχος δικτύου, Situation Analysis, Απογραφές κ.ο.κ.

Η εκπαίδευση που παρέχει η ΙΣΟΝ ενισχύει την ποιότητα εξυπηρέτησης, την αξιοπιστία και την φιλικότητα που οδηγούν σε υψηλά επίπεδα τους δείκτες ικανοποίησης των πελατών.

Εάν επιθυμείτε να αναδειχθείτε ως επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο της εκπαίδευσης και μπορείτε να ανταποκριθείτε στις οικονομικές απαιτήσεις δημιουργίας και λειτουργίας ενός κέντρου ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ΙΣΟΝ και e-studies, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για εμάς, στείλτε μας τα στοιχεία σας στο site μας η στο franchise@strategakis.gr . Τα προσωπικά στοιχεία στην αίτηση σας θα κρατηθούν με απόλυτη εχεμύθεια. Η αποστολή της αίτησής σας δεν σας υποχρεώνει με κανένα τρόπο. Απλά μας βοηθά να μάθουμε περισσότερα για εσάς και για τις δυνατότητες σας.

Διαφήμιση & Marketing
Η διαφήμιση και προώθηση του δικτύου αποτελεί βασικό σημείο του πακέτου franchise που προσφέρει η μητρική εταιρεία.
Ορισμένοι από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες που προσδιορίζουν την επιτυχημένη πορεία και την αυξανόμενη κερδοφορία ενός κέντρου, είναι η συνεχής ενημέρωση των πελατών, ο σωστός προγραμματισμός και η ανάπτυξη των κατάλληλων διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών καθώς και η επικοινωνία και η επαφή με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Κάθε franchisee μας συμμετέχει στην διαφημιστική καμπάνια της επιχείρησης τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε πανελλαδικό. Ένα κοινό διαφημιστικό ταμείο δημιουργείται - από τα δικαιώματα όλων των franchisees και των Κεντρικών Υπηρεσιών - και χρησιμοποιείται για να καθοριστεί η στρατηγική marketing και διαφήμισης του δικτύου ΙΣΟΝ. Κατανέμοντας το κόστος με τους υπόλοιπους franchisees, έχετε καλύτερη απόδοση στην επένδυση σας, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό αν ενεργούσατε μόνος σας.
Κάθε Ιούνιο παρουσιάζεται στο ετήσιο συνέδριο των Κέντρων η γενική διαφημιστική καμπάνια της αλυσίδας για το επόμενο έτος, που έχει σχεδιαστεί και εκπονηθεί από το Τμήμα Marketing της αλυσίδας σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρία του Ομίλου και εξειδικευμένους συμβούλους marketing.
Το μέγεθος του Ομίλου, καθώς επίσης και οι οικονομίες κλίμακας που επιτυγχάνονται, δίνουν τη δυνατότητα στον κάθε νέο franchisee να εκμεταλλευτεί την μεγάλη διαφημιστική καμπάνια του Ομίλου.
Κάθε νέο μέλος της αλυσίδας ενισχύεται με ένα πλήρες πρόγραμμα ενημέρωσης των καταναλωτών που σκοπό έχει την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του κέντρου του.

ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Η χρησιμοποίηση ειδικά σχεδιασμένων τοπικών διαφημιστικών ενεργειών, ταυτόχρονα με την γενική διαφήμιση που πραγματοποιούνται από την εταιρία, επιτυγχάνει την αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες κάθε κέντρου.
Ιδιαίτερης σημασίας χρήζει η άρτια οργάνωση και εφαρμογή below the line προωθητικών ενεργειών, όπως η κατάρτιση προγραμμάτων πιστότητας πελατών και οι χρήση database marketing για την προσέλκυση πελατών στο κέντρο. Όλες οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί πιλοτικά και στη συνέχεια εκτελεστεί από τα κέντρα της αλυσίδας.
Η εταιρία παρέχει σε τοπικό επίπεδο ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του franchisee όσον αφορά την προώθηση και προβολή του κέντρου στην τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. Όλες οι ενέργειες καθώς και τα εργαλεία για την υλοποίησή τους περιλαμβάνονται σε ειδικά Εγχειρίδια του Δικτύου Media Kit (Εγχειρίδιο Εταιρικής Ταυτότητας και Διαχείρισης ΜΜΕ), Sales Kit (Εγχειρίδιο Πωλήσεων) και στο Ειδικό Marketing Plan κάθε κέντρου.

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • πλήρη εκπαίδευση σε θέματα marketing και ανάπτυξης πωλήσεων.
 • Ειδικά σεμινάρια πωλήσεων.
 • Καθοδήγηση στην κατάρτιση τοπικών προγραμμάτων διαφήμισης ανάλογα με τις ανάγκες τις περιοχής σας.
 • Συνεχή επικοινωνία με το τμήμα marketing της εταιρείας για παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων.
 • Σχεδιασμό και οργάνωση των εγκαινίων του κέντρου σας.
 • Σχεδιασμό και οργάνωση των τοπικών εκδηλώσεων για όλη την σχολική χρονιά με σκοπό την περαιτέρω διείσδυση στην τοπική αγορά.
 • Εφοδιασμό με τα απαραίτητα υλικά παραγωγής διαφημιστικού και προωθητικού υλικού πωλήσεων, όπως διαφημιστικά έντυπα, φυλλάδια, αφίσες, το περιοδικό του Δικτύου κ.ο.κ. καθώς και διαφημιστικά δώρα για τους πελάτες του Κέντρου και τους opinion leaders της περιοχής.

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Εξοπλισμός
Η επάρκεια των χώρων, η πρόσοψη και η κεντρική θέση του σημείου είναι όροι που επηρεάζουν σημαντικά την επιλογή του σημείου ίδρυσης του νέου κέντρου.
Όταν πραγματοποιηθεί η επιλογή του σημείου, η εταιρία προμηθεύει τον νέο συνεργάτη με το Τεχνικό Εγχειρίδιο που περιέχει αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα, από τον αρχιτέκτονα ή τον μηχανικό της επιλογής του τελευταίου ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες του συγκεκριμένου χώρου.
Επίσης ο εξοπλισμός αιθουσών διδασκαλίας, χώρων αναμονής, e-studies lab, καθώς και ο τεχνολογικός εξοπλισμός και το visual merchandising παρέχεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές από συγκεκριμένους συνεργάτες του Ομίλου με εξαιρετικές διευκολύνσεις και οικονομικούς όρους.

Συμπληρωματική Υποστήριξη
Εγχειρίδια λειτουργίας ΙΣΟΝ: Αναλυτικά manuals που καλύπτουν όλα τα θέματα λειτουργίας ενός κέντρου ΙΣΟΝ σε καθημερινή (καθαριότητα, παροχή συμβουλών, εξυπηρέτηση πελατών, επιλογή προσωπικού, κ.ο.κ), εβδομαδιαία, μηνιαία (επικοινωνία με τις Κεντρικές Υπηρεσίες, αξιολόγηση αποδοτικότητας, οδηγίες εκπαίδευσης κ.ο.κ) και ετήσια βάση (σύνταξη προϋπολογισμού, καθορισμός στρατηγικής για τοπική προώθηση, έλεγχος δικτύου, κ.ο.κ). Επίσης παρέχεται αναλυτικός κατάλογος προγραμμάτων και σπουδών. (Syllabi και Course Plans)
Χρηματοοικονομικό Planning: Δημιουργία συστήματος κατάρτισης και παρακολούθησης του business plan του κέντρου, καθώς και συμβουλές στην αντιμετώπιση χρηματοοικονομικών θεμάτων.
Set up Manual: Πλήρης οδηγός για όλες τις ενέργειες πριν την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου καθώς και οδηγός για την αρχική λειτουργία του.
Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών: Ταχύτατη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας και τις εξελίξεις της αγοράς.
Νομική Υποστήριξη: Στα προβλήματα που σχετίζονται με την άδεια ίδρυσης, λειτουργίας, τα μισθωτήρια, τα σήματα και συμβάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του κέντρου.
Φοροτεχνικές Συμβουλές: Ενημέρωση για οτιδήποτε αφορά τήρηση βιβλίων και στοιχείων που πρέπει να τηρεί ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών καθώς και για τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν.
Επικοινωνία: Συμμετοχή σε ετήσια συνέδρια και περιφερειακές συναντήσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ FRANCHISING ΙΣΟΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το ύψος των κεφαλαίων που απαιτείται για την δημιουργία ενός κέντρου ΙΣΟΝ μπορεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά ανάλογα με τον τύπο, το μέγεθος, την θέση και την κατάσταση του χώρου που θα επιλεγεί.
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες έχουν αναπτύξει τρείς τύπους κέντρων που διαχωρίζονται ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τον πληθυσμό της περιοχής στην οποία θα λειτουργήσει το κέντρο καθώς και το μέγεθος του διαθέσιμου χώρου.
Ο απαιτούμενος χώρος για την δημιουργία ενός κέντρου ΙΣΟΝ κυμαίνεται από 80τ.μ έως 250τ.μ.

Εφάπαξ Πληρωμή – Entry Fee
Για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου και για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το όνομα ΙΣΟΝ και e-studies, το λογότυπο και τα κατατεθέντα σήματα, να παρασχεθεί πλήρης σειρά εγχειριδίων όπως Λειτουργίας και Πωλήσεων, Media Kit, Τεχνικό Εγχειρίδιο, Set Up Manual, βοήθεια εύρεσης ακινήτου, καθώς και το κόστος νομικών συμβούλων και αρχικής εκπαίδευσης κάθε νέος συνεργάτης θα πρέπει να καταβάλει εφ άπαξ ποσό, με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ των δυο μερών. Συγκεκριμένα το ποσό αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή αποκλειστικότητας για τον Franchisee

 • Τύπος Α
 • Τύπος Β
 • Τύπος Γ

Συνεχή Δικαιώματα και Royalties
Με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου ΙΣΟΝ, κάθε νέος συνεργάτης καταβάλει μηνιαίως royalties, τα οποία καθορίζονται σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των εσόδων.

Διαφημιστική Συνεισφορά
Το ποσοστό συμμετοχής κάθε franchisee στο ενιαίο πρόγραμμα διαφήμισης της εταιρίας σε πανελλαδικό επίπεδο είναι 2,5% επί των εσόδων του και αποδίδεται σε μηνιαία βάση.

Περιοχή Αποκλειστικότητας
Τα όρια της περιοχής καθορίζονται από τον franchisor και αναφέρονται επακριβώς στο συμβόλαιο franchise, διασφαλίζοντας αναγκαίο “ζωτικό” χώρο για τον Franchisee, έτσι ώστε να επιτύχει τον επιθυμητό όγκο εγγραφών και πωλήσεων.

Μέσα στην περιοχή αποκλειστικότητας δίνεται η δυνατότητα στον franchisee να αναπτύξει και άλλα κέντρα στη διάρκεια της συνεργασίας επιτυγχάνοντας έτσι αύξηση της κερδοφορίας του, μέσω της τοπικής του «κυριαρχίας» χωρίς επιπλέον entry fee.

Ύψος Επένδυσης – Απόσβεση
Σε κάθε περίπτωση υλοποιείται custom made business plan από το Σύμβουλο Ανάπτυξης Δικτύου με ανάλυση πενταετίας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε επένδυσης.

Συνήθως το 45% της επένδυσης αφορά τη διαμόρφωση και κατασκευή του χώρου, το 15% τα έπιπλα και το 13% το μηχανολογικό εξοπλισμό. Το κόστος κατασκευής πάντα εξαρτάται από την κατάσταση του χώρου που θα βρει ο franchisee.

Ο Μέσος Όρος κερδοφορίας ενός Κέντρου ΙΣΟΝ είναι 25% με 35% και η απόσβεση κατά μέσο όρο συντελείται μέσα στην 3ετία.

ΠΡΟΦΙΛ FRANCHISEE
Το δίκτυο ΙΣΟΝ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ αναζητεί επιχειρηματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον χώρο της εκπαίδευσης συνεργαζόμενοι με έναν Όμιλο που μπορεί να τους εξασφαλίσει επαγγελματική καταξίωση και υψηλή επενδυτική αποδοτικότητα.
Θέλουμε συνεργάτες με:

 • Αποδεδειγμένες επιχειρηματικές ικανότητες και κατανόηση της σημασίας που έχει κάθε μέλος της ομάδας για την συνολική επιτυχία του δικτύου.
 • Ικανότητες στην διοίκηση και καθοδήγηση του προσωπικού.
 • Αποφασιστικότητα και θετική στάση για την επιτυχία και ανάπτυξη του συστήματος franchise.
 • Διάκριση και επιτυχίες στις τοπικές κοινωνίες, που σε συνδυασμό με την γνώσης της περιοχής, θα συμβάλλουν στην κατάληψη της ηγετικής θέσης του κέντρου ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στη τοπική αγορά.
 • Αξιοπιστία, δυναμικότητα και πνεύμα συνεργασίας.

Αναζητούμε επιχειρηματίες/ επενδυτές που θα συνεισφέρουν στην επιτυχία της αλυσίδας ΙΣΟΝ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τους προσωπικούς και επιχειρηματικούς τους στόχους.
Για μας οι franchisees μας, δεν είναι απλά σημαντικοί πελάτες αλλά πολύτιμοι συνεργάτες, άτομα τα οποία μας εμπιστεύονται και επενδύουν χρόνο και χρήμα στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη του δικτύου ΙΣΟΝ.

Έχοντας ως πρώτο μέλημα την επιτυχία κάθε μέλους του δικτύου, έχουμε θέσει υψηλά κριτήρια στην διαδικασία επιλογής κάθε νέου συνεργάτη. Η διαδικασία προεπιλογής που ακολουθούμε έχει μεγάλη σημασία τόσο για την εξασφάλιση της επιτυχίας κάθε νέου μέλους όσο και για την περαιτέρω ανοδική πορεία της εταιρίας.

Εάν επιθυμείτε να αναδειχθείτε ως επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο της εκπαίδευσης και μπορείτε να ανταποκριθείτε στις οικονομικές απαιτήσεις δημιουργίας και λειτουργίας ενός κέντρου ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ΙΣΟΝ και e-studies, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για εμάς, στείλτε μας τα στοιχεία σας στο site μας η στο franchise@strategakis.gr . Τα προσωπικά στοιχεία στην αίτηση σας θα κρατηθούν με απόλυτη εχεμύθεια. Η αποστολή της αίτησής σας δεν σας υποχρεώνει με κανένα τρόπο. Απλά μας βοηθά να μάθουμε περισσότερα για εσάς και για τις δυνατότητες σας.

Με την λήψη της αίτησής σας, το Franchise Department των ΚΕΝΤΡΩΝ  ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΙΣΟΝ,  θα έρθει σε επαφή μαζί σας προκειμένου να συζητήσουμε για το ενδιαφέρον σας και να ρυθμίσουμε μια προσωπική συνάντηση μαζί σας, αν θέλετε να συνεχίσετε την έρευνα σας για το σύστημα franchise που σας προσφέρουμε.

ison3