Ρωσικά

Υπάρχει πτυχίο που πιστοποιεί τη γνώση της Ρωσικής;
Ναι. Υπάρχουν τα πτυχία που δίνονται από το Πανεπιστήμιο Pushkin της Ρωσίας.

Πόσα επίπεδα υπάρχουν;
Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα (Α1,Α2,Β1,Β2)

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα πτυχία Pushkin;
Δίνονται μία φορά το χρόνο, κάθε Ιούνιο.

Πότε πρέπει να υποβάλλω την αίτησή μου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις;
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ανακοινώνονται στα εξεταστικά κέντρα και είναι κοινές για όλα τα εξεταστικά κέντρα σε όλον τον κόσμο.

Τι περιέχουν οι εξετάσεις στο κάθε επίπεδο;
Σε κάθε επίπεδο εξετάζονται πέντε δεξιότητες: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου και ασκήσεις λεξιλογίου και γραμματικής.

Επίπεδο A1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική Διάρκεια με τα διαλείμματα 2 ώρες 15 λεπτά 15 λεπτά 20 λεπτά 10 λεπτά
2 εξεταζόμενοι/ εξεταστές
15 λεπτά

Επίπεδο A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική Διάρκεια με τα διαλείμματα 3 ώρες 20 λεπτά 20 λεπτά 30 λεπτά 10 λεπτά
2 εξεταζόμενοι/ εξεταστές
20 λεπτά

Επίπεδο B1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική Διάρκεια με τα διαλείμματα 3 ½ ώρες 45 λεπτά 45 λεπτά 45 λεπτά 15 λεπτά
2 εξεταζόμενοι / εξεταστές
45 λεπτά

Επίπεδο B2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική Διάρκεια με τα διαλείμματα 4 ½ ώρες 60 λεπτά 60 λεπτά 60 λεπτά 15 λεπτά
2 εξεταζόμενοι / εξεταστές
60 λεπτά


Ποια είναι η βάση;

Η βάση σε κάθε ενότητα είναι 65.

10 Λόγοι Επιτυχίας

Διαβάστε τους 10 λόγους που οδηγούν στην επιτυχία.

Περισσότερα

Εγγραφή Online

Γραφτείτε σήμερα online στα Κ.Ξ.Γ. ΙΣΟΝ.

Εγγραφή