Κινέζικα

banner5

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΑΡΧΑΡΙΩΝ)

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ: Αρχές Οκτωβρίου -Τέλος Μαΐου (5 ώρες / εβδομάδα)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 28 εβδομάδες

Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στο να εισάγει τους σπουδαστές στα γλωσσικά συστήματα της σύγχρονης κινέζικης γλώσσας με σκοπό την γραπτή και προφορική επικοινωνία σε πρωταρχικό επίπεδο.

Το μάθημα ξεκινάει με μια ανάλυση του προγράμματος σπουδών στην σύγχρονη κινεζική και στους τρεις επιμέρους τομείς της. Στην πορεία συνεχίζει στην εξοικείωση με τις εναλλαγές στα τονικά σχήματα.

Μέσα από αυτή την ανάλυση λοιπόν γίνεται παρουσίαση και εξάσκηση πάνω στην πολυπλοκότητα της προφοράς και των κανόνων ορθογραφίας.

Το πρόγραμμα συνεχίζει επεκτείνοντας τις λεξιλογικές και προφορικές δεξιότητες μέσα από παρουσιάσεις στηριγμένες πάντα στον διάλογο ενσωματώνοντας δεξιότητες γραφής πάνω στην βασική γλώσσα κοινωνικών συναναστροφών όπως τη λειτουργική γλώσσα των συστάσεων, της ζήτησης και εύρεσης πληροφοριών, παραγγελίες σε εστιατόρια κ.λ.π.

Αρχικά οι σπουδαστές χρησιμοποιούν φωτοτυπίες λατινικών για την σύνοψη της προφοράς πριν την εισαγωγή στην γραφή χαρακτήρων. Οι σπουδαστές στη συνέχεια είναι σε θέση να χειριστούν την κατανόηση γραπτών κειμένων μεγαλύτερου μεγέθους και πολυπλοκότητας και σταδιακά προχωράνε σε καινούργιες λέξεις και εκφράσεις, γραφής χαρακτήρων και φαινομένων δομής.

10 Λόγοι Επιτυχίας

Διαβάστε τους 10 λόγους που οδηγούν στην επιτυχία.

Περισσότερα

Εγγραφή Online

Γραφτείτε σήμερα online στα Κ.Ξ.Γ. ΙΣΟΝ.

Εγγραφή