Καθηγητές

Η αιχμή του δόρατος στο εκπαιδευτικό σύστημα ΙΣΟΝ® είναι οι Καθηγητές μας!
Αυτοί μεταδίδουν αδιάκοπα τη γνώση και την εμπειρία τους στους μαθητές όλων των ηλικιών στα κέντρα μας και είναι αυτοί που μετουσιώνουν την κουλτούρα και τον πολιτισμό της κάθε χώρας σε διδασκαλία!

kathigites_1