Σπουδαστής

Ο Σπουδαστής στα κέντρα ξένων γλωσσών ΙΣΟΝ® είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος Καθηγητών, Διευθυντών Σπουδών, Επιθεωρητών και Ακαδημαϊκών Διευθυντών του οργανισμού. Απολαμβάνει εξατομικευμένη διδασκαλία και εκπαιδεύεται με τις πλέον σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους.

spoudastis