Γιατί Franchise

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING

Το Franchising είναι μια επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και ουσιαστικά αποτελεί σύστημα για τη διανομή αγαθών και υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή. Σε αυτή τη συνεργασία ο ιδιοκτήτης (Franchisor) ενός κατοχυρωμένου προϊόντος ή υπηρεσίας παραχωρεί σε τρίτο επιχειρηματία (Franchisee) δικαίωμα (Franchise) να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, με συγκεκριμένους στόχους, σε μια συγκεκριμένη περιοχή, χρησιμοποιώντας τα εμπορικά σήματα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας που έχει αναπτύξει ο Franchisor. Σε αντάλλαγμα για το παρεχόμενο δικαίωμα ο Franchisee καταβάλλει στον Franchisorένα τίμημα με τη μορφή αμοιβής εισόδου (entry fee) και περιοδικών προμηθειών (π.χ. royalties).

O FRANCHISOR

Ο Franchisor προμηθεύει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες και εφοδιάζει τον Franchisee με την επωνυμία και τα εμπορικά του σήματα, την τεχνογνωσία, την αρχική εκπαίδευση και τη συνεχή υποστήριξη.

Ο FRANCHISEE

Ο Franchisee έχει την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του καταστήματος, ως ανεξάρτητης επιχειρηματικής μονάδας, η λειτουργία της οποίας διέπεται από τους όρους που καθορίζονται στο συμφωνητικό Franchise. Το Franchising βασίζεται στην αρχή ότι ο Franchisee ακολουθεί ένα δοκιμασμένο πρότυπο λειτουργίας που έχει αναπτυχθεί από τον Franchisor.

Ο Franchisee εισφέρει το κεφάλαιο που εξασφαλίζει την τοποθεσία, την κατασκευή (ή τη διαμόρφωση) και τον εξοπλισμό του χώρου, όπου θα λειτουργήσει η επιχείρηση του και στη συνέχεια αναπτύσσει την μονάδα με την καθοδήγηση του Franchisor. Ο Franchisee μπορεί να εξασφαλίσει το απαιτούμενο αρχικό κεφάλαιο από ίδιους πόρους ή να απευθυνθεί και σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, που διαθέτουν διάφορα προϊόντα (δάνεια, leasing κ.λ.π.), όπως κάθε νεοϊδρυθείσα επιχείρηση.

ΤΟ FRANCHISING

Το Franchising με τη σημερινή του μορφή ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα από το 1976. Ξεκίνησε με επιχειρήσεις εστιατορίων και καταναλωτικών προϊόντων και συνέχισε με εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Το Franchising δεν είναι μια κοινοπραξία εταιρειών, ή απλώς ένα όνομα σε μια πινακίδα έξω από κάποιες εγκαταστάσεις. Είναι μια αλυσίδα καταστημάτων ή μονάδων παροχής υπηρεσιών, που λειτουργεί με σύστημα δεδομένο. Δεν είναι μία εταιρεία, αλλά είναι ένα δίκτυο ανεξαρτήτων εταιρειών, οι οποίες όλες μαζί επιδιώκουν τον ίδιο σκοπό, συνδεόμενες η μια με την άλλη.

FRANCHISE - ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ FRANCHISE
(INTERNATIONAL FRANCHISE ASSOCIATION I.F.A.)

  • Οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα FRANCHISE αντιπροσωπεύουν το 42% όλων των πωλήσεων λιανικής παγκοσμίως
  • 8,9 εκατομμύρια άνθρωποι δουλεύουν σε επιχειρήσεις FRANCHISE, σε περισσότερους από 75 διαφορετικούς κλάδους
  • Περισσότερες από 200.000 νέες θέσεις εργασίας καλύφθηκαν σε επιχειρήσεις FRANCHISE τον τελευταίο χρόνο
  • Ένα νέο FRANCHISE ανοίγει κάθε 6,5 λεπτά σε κάθε εργάσιμη μέρα του χρόνου
  • Περισσότερες από 16.500 νέες επιχειρήσεις μεγάλωσαν τον τελευταίο χρόνο με τη μέθοδο FRANCHISE
  • Σε μελέτες που έγιναν από το 1971 έως το 2008 λιγότερες από 5% των επενδύσεων FRANCHISE απέτυχαν σε ετήσια βάση
  • 92% των ιδιοκτητών μιας επιχείρησης FRANCHISE είναι επιτυχημένοι, όπως δείχνει μια διεθνής έρευνα, που συμπεριλαμβάνει και την Ελλάδα
  • 87,1% των ιδιοκτητών FRANCHISE θα επαναλάμβαναν την ανάπτυξή τους με αυτόν τον τρόπο
  • Μόλις το 2,8% των επιχειρήσεων FRANCHISE έκλεισαν ή επαναγοράστηκαν από τους Franchisors τα 3 τελευταία χρόνια
  • Το Franchise έχει διεισδύσει στο 60% του λιανικού εμπορίου στην Ευρώπη

FRANCHISE
Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Οι σημερινές οικονομικές συνθήκες αναγκάζουν τον καταναλωτή να μετράει περισσότερο τα χρήματα που θα δώσει και το πού θα τα δώσει. Πρέπει, λοιπόν, να γίνουν πολλές συντονισμένες ενέργειες σε όλους τους τομείς (περιοχή, χώροι, εμφάνιση, marketing, διοίκηση, οργάνωση, πωλήσεις, τεχνική υποδομή, know how και πολλά άλλα). Για να λειτουργήσει όμως αποτελεσματικά και κερδοφόρα μια επιχείρηση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το υψηλό κόστος σε χρόνο και χρήμα, με όλες τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, έτσι ώστε το σύνολο αυτών των ενεργειών να δείξει στον πελάτη μια επιχείρηση με σύγχρονο ευρωπαϊκό πρόσωπο.
Κάποιες φορές όμως, σε μια επιχείρηση που βρίσκεται στο ξεκίνημα της, φαίνεται ότι οι πιθανότητες ευημερίας είναι εναντίον της, ειδικότερα όταν ακούγεται ότι οι περισσότερες καινούριες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν μέσα στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Λειτουργώντας όμως ένα Franchise στρέφετε τις πιθανότητες αυτές προς όφελός σας.

Οι Franchisees έχουν το πλεονέκτημα να δουλεύουν με ένα αποδεδειγμένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο, χρησιμοποιώντας διαδικασίες που έχουν δοκιμασθεί και τελειοποιηθεί μέσα στο χρόνο. Έτσι, δεν είναι ανάγκη να ανακαλύψει κάποιος ξανά τον τροχό.
Οι στατιστικές δείχνουν ένα τρομερό ποσοστό επιτυχίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις που έχουν αναπτυχθεί με τη μέθοδο Franchising.
Όταν κάποιος νέος επιχειρηματίας εντάσσεται με τον κορυφαίο ενός κλάδου, του οποίου ο τζίρος αναμένεται σχεδόν να τριπλασιαστεί την επόμενη διετία, τότε η πιθανότητες για επιτυχία είναι τεράστιες.

Αν λοιπόν κάποιος αποφασίσει σήμερα να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση, δεν είναι ανάγκη να ρισκάρει μόνος του.