Διευθυντές Σπουδών

Οι Διευθυντές Σπουδών είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των ακαδημαϊκών προγραμμάτων στα κέντρα ΙΣΟΝ® .
Εποπτεύουν την σωστή εφαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος από τους Καθηγητές όλων των γλωσσών στους μαθητές τους και καθοδηγούν την ορθή λειτουργία των διαδικασιών του κέντρου.

dieuthintes_spoudon_1