Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση στα ΙΣΟΝ® είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στη παιδαγωγική διαδικασία μάθησης!
Οι σπουδαστές θέλουν και πρέπει να γνωρίζουν τις επιδόσεις τους και την αξιολόγηση των καθηγητών τους γι' αυτούς για να επιτύχουν τα αποτελέσματα που θέλουν και το πτυχίο της γλώσσας που διδάσκονται!

aksiologisi_1