Εκπαίδευση Προσωπικού

Ο Όμιλος E.Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ® ως εκπαιδευτικός οργανισμός υψηλών προδιαγραφών που θέτει τα πρότυπα στην εκπαίδευση αναπτύσσοντας διαρκώς νέες μεθόδους διδασκαλίας και που δίνει προτεραιότητα στην ικανοποίηση γονέων και σπουδαστών παρέχοντας τους υψηλή ποιότητα σπουδών, στηρίζεται πρωτίστως στο ανθρώπινο δυναμικό του.

organogramma_kentrou_ISON_2010

Έτσι λοιπόν κάθε Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΙΣΟΝ®, αφού έχει επιλέξει το προσωπικό του με βάσει τα κριτήρια της εταιρίας μας, ενθαρρύνει την ατομική προσπάθεια και το ομαδικό πνεύμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με υλική και ηθική αναγνώριση της εργασίας τους

Για να το πετύχουμε αυτό όλα τα στελέχη της εταιρίας, Καθηγητές, Γραμματείς, Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι και Διευθυντές σπουδών των κέντρων μας, αφού επιλεχθούν με τα πιο αυστηρά κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης των προσόντων τους (γραπτά, προφορικά, προϋπηρεσία, τίτλοι σπουδών επαγγελματικοί και ακαδημαϊκοί, συστάσεις, συγγραφικό έργο κλπ), προσλαμβάνονται και εκπαιδεύονται σε ειδικά σεμινάρια εκπαίδευσης στα οποία θα ενημερωθούν αναλυτικά για το σύστημα του ομίλου που συνοπτικά είναι ως εξής:

(1) Ακαδημαϊκό Σύστημα ΙΣΟΝ® και Τεχνικές Διδασκαλίας, (2) Εκπαιδευτικά Μέσα – Μέθοδος Αξιολόγησης Μαθητών, (3) Εντοπισμός & Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών, (4) Επικοινωνία με τους γονείς και Ημέρες Γονέων, (5) Κίνητρα στο μάθημα (classroom marketing), (6) Ηγεσία τάξης (classroom management)


ekpaideusi_prosopikou_1