Ισπανικά

banne6

Στην Ισπανική Γλώσσα κάθε κύκλος σπουδών διαρκεί 8 μήνες και αντιστοιχεί σε ένα πτυχίο. Οι παρακάτω κύκλοι σπουδών προσφέρονται και σε εντατικούς ρυθμούς.

INICIAL Α1-Β1
ΣΚΟΠΟΣ: Αντιστοιχία στο επίπεδο Β1 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Χρήση της γλώσσας σε επίπεδο προσωπικής αυτοέκφρασης και έκφρασης της καθημερινότητας. Ο σπουδαστής, ολοκληρώνοντας αυτό το επίπεδο, θα είναι σε θέση να παρουσιάζει τον εαυτό του και τα ενδιαφέροντά του, να επικοινωνεί με τον περίγυρο, να ζητά και να δίνει πληροφορίες που αφορούν διαφορετικές καταστάσεις, να περιγράφει μια εικόνα. Ο λόγος του σπουδαστή θα είναι αποσπασματικός και θα περιορίζεται σε βασικές δομές έκφρασης, που δεν περιλαμβάνουν σύνθετους συλλογισμούς και αναλύσεις.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Diploma Inicial del Instituto Cervantes

INTERMEDIO Β2
ΣΚΟΠΟΣ: Αντιστοιχία στο επίπεδο Β2 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Χρήση της γλώσσας όσον αφορά την καθημερινότητα και τα προβλήματά της, χωρίς να απαιτείται εξειδικευμένη γνώση λεξιλογίου και γραμματικής. Ο σπουδαστής, ολοκληρώνοντας αυτό το επίπεδο, θα είναι σε θέση να παρουσιάζει τον εαυτό του και τα ενδιαφέροντά του, να επικοινωνεί με τον περίγυρο, να ζητά και να δίνει πληροφορίες που αφορούν διαφορετικές καταστάσεις, να περιγράφει μια εικόνα. Ο λόγος του σπουδαστή θα είναι ολοκληρωμένος, παρουσιάζοντας γεγονότα και καταστάσεις με τρόπο που να δείχνει ότι έχει κατακτήσει τις βασικές δομές της γλώσσας.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Diploma Intermedio del Instituto Cervantes
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ΥΠΕΠΘ Β2

SUPERIOR Γ2
ΣΚΟΠΟΣ: Αντιστοιχία στο επίπεδο Γ2 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Χρήση της γλώσσας, σε καταστάσεις που απαιτούν μια προχωρημένη γνώση της ισπανικής γλώσσας και του πολιτισμού της. Ο σπουδαστής, ολοκληρώνοντας αυτό το επίπεδο, θα είναι σε θέση να παρουσιάζει τον εαυτό του και τα ενδιαφέροντά του, να επικοινωνεί με τον περίγυρο, να ζητά και να δίνει πληροφορίες που αφορούν διαφορετικές καταστάσεις, να περιγράφει μια κατάσταση ή ένα κοινωνικό φαινόμενο, με αφορμή μια εικόνα. Ο λόγος του σπουδαστή θα είναι ολοκληρωμένος, παρουσιάζοντας γεγονότα και καταστάσεις με τρόπο πλήρη και αναλυτικό, με την ανάλογη επιχειρηματολογία.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Diploma Superior del Instituto Cervantes

Ποια πτυχία υπάρχουν στα Ισπανικά;
Υπάρχουν τρία διπλώματα των οποίων οι εξετάσεις διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα και αναγνωρίζονται από το Ισπανικό κράτος:
1. Certificado Inicial (CIE)
2. Diploma Intermedio (DIE)
3. Diploma Superior (DSE)

Τι χρησιμότητα έχουν οι Πιστοποιητικοί Τίτλοι Σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας;
Οι Πιστοποιητικοί Τίτλοι Σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας είναι οι μόνοι επίσημοι πιστοποιημένοι τίτλοι της ισπανικής ως ξένης γλώσσας, αναγνωρισμένοι διεθνώς από ιδιωτικές εταιρίες, εμπορικά επιμελητήρια, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.
Οι Τίτλοι Σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας πιστοποιούν την επαρκή γνώση της γλώσσας για οποιαδήποτε επαγγελματική ή ακαδημαϊκή δραστηριότητα στην Ισπανία. Τα παραπάνω διπλώματα απαλλάσσουν, κατά περίπτωση τους κατόχους τους, εάν αυτοί είναι υπήκοοι χωρών της Ε.Ε., να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε άλλη εξέταση πιστοποίησης της Ισπανικής Γλώσσας έτσι ώστε να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στη Δημόσια Διοίκηση του κράτους.

Είναι απαραίτητο να έχω το δίπλωμα του πρώτου επιπέδου (Nivel Inicial) για να πάρω μέρος στις εξετάσεις του δεύτερου (Nivel Intermedio);
Όχι. Οι εξετάσεις που οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποιητικών Τίτλων Σπουδών είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Οι υποψήφιοι μπορούν να διαλέξουν ελεύθερα το επίπεδο στο οποίο θέλουν να διαγωνιστούν. Ωστόσο λόγω της ταυτόχρονης διεξαγωγής των εξετάσεων όλων των επιπέδων, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή σε πάνω από μία.

Πώς αξιολογούνται οι εξετάσεις;
Για την αξιολόγηση των εξετάσεων χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μηχανισμοί:
1. Αυτόματη αξιολόγηση στις ενότητες: Κατανόηση Κειμένου, Ακουστική Κατανόηση και Γραμματική-Λεξιλόγιο.
2. Αξιολόγηση των Προφορικών στο Εξεταστικό Κέντρο όπου διεξάγεται η εξέταση. Αξιολόγηση της Έκθεσης από εξεταστική επιτροπή.
Ποιο σύστημα βαθμολογίας χρησιμοποιείται κατά την αξιολόγηση;
Η μέγιστη βαθμολογία είναι 100 βαθμοί. Οι διαφορετικές ενότητες της κάθε εξέτασης που οδηγούν σε πτυχίο αξιολογούνται ως εξής :
( η μέγιστη βαθμολογία της κάθε ενότητας αναφέρεται μέσα στην παρένθεση):

INICIAL και INTERMEDIO
1. Ενότητα 1: Κατανόηση Κειμένου (20 βαθμοί) και Έκθεση (15 βαθμοί): 35 βαθμοί.
2. Ενότητα 2: Γραμματική-Λεξιλόγιο (20 βαθμοί): 20 βαθμοί.
3. Ενότητα 3: Ακουστική Ικανότητα (15 βαθμοί) και Προφορικά (30 βαθμοί): 45
βαθμοί.

SUPERIOR
4. Ενότητα 1: Κατανόηση Κειμένου (15 βαθμοί) και Έκθεση (20 βαθμοί): 35 βαθμοί.
5. Ενότητα 2: Γραμματική-Λεξιλόγιο (20 βαθμοί): 20 βαθμοί.
6. Ενότητα 3: Ακουστική Ικανότητα (15 βαθμοί) και Προφορικά (30 βαθμοί): 45 βαθμοί.
Για την απόκτηση οποιουδήποτε Πιστοποιητικού Τίτλου Σπουδών είναι απαραίτητο να συγκεντρώσετε το 70% ως ελάχιστη βαθμολογία σε κάθε μία από τις προηγούμενες ενότητες. Δηλαδή: 24,5 βαθμούς για την Ενότητα 1, 14 βαθμούς για την Ενότητα 2 και 31,5 βαθμούς για την ενότητα 3. Εάν ο υποψήφιος δεν διαγωνισθεί με επιτυχία σε μία ή παραπάνω ενότητες είναι υποχρεωμένος να διαγωνισθεί σε όλες τις ενότητες εκ νέου.

Πότε κοινοποιούνται τα αποτελέσματα;
Το Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα κοινοποιεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων μέσα σε 60 ημέρες στο διαδίκτυο.

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα πτυχία αυτά ;
Δίνονται δύο φορές το χρόνο, κάθε Μάιο και Νοέμβριο.

Με κάποιο από τα πιστοποιητικά σπουδών της Ισπανικής Γλώσσας μπορώ να διδάξω την Ισπανική ως ξένη γλώσσα;
Οι Πιστοποιητικοί Τίτλοι Σπουδών είναι επίσημοι τίτλοι που πιστοποιούν το επίπεδο γνώσης της γλώσσας. Οι πιστοποιημένοι κύκλοι έχουν αόριστη ισχύ. Όσοι θέλουν να έχουν μία εξειδικευμένη εκπαίδευση ως καθηγητές  μπορούν να πραγματοποιήσουν ετήσιο κύκλο σπουδών είτε στην έδρα του Ινστιτούτου Cervantes στη Μαδρίτη είτε σε ένα από τα κέντρα του.
Το Ελληνικό Δημόσιο δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους του SUPERIOR να διδάξουν.

10 Λόγοι Επιτυχίας

Διαβάστε τους 10 λόγους που οδηγούν στην επιτυχία.

Περισσότερα

Εγγραφή Online

Γραφτείτε σήμερα online στα Κ.Ξ.Γ. ΙΣΟΝ.

Εγγραφή