Νέα Ελληνικά

banner7

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ

Για τους αλλοδαπούς ή ομογενείς που βρίσκονται στην Ελλάδα για σπουδές ή για δουλειά, καταρτίσαμε ένα χρηστικό και λειτουργικό πρόγραμμα σπουδών για όλες τις ηλικίες.

Εκτός από τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας, γίνεται χρήση πολυμέσων, διαδικτύου και καθημερινών καταστάσεων που διευκολύνουν τον σπουδαστή στην διαβίωσή του βοηθώντας τον παράλληλα να μάθει σύντομα και ευχάριστα τη γλώσσα.

Εκτός από τα μαθήματα, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα Μυθολογίας, Ιστορίας και Λογοτεχνίας και να επισκεφθούν Νεότερα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Επίσης  μπορούν να προετοιμαστούν για την πιστοποίηση ελληνομάθειας.   Οι εξετάσεις διεξάγονται μια φορά το χρόνο, συνήθως το πρώτο 10ήμερο του Μαΐου, σε εξεταστικά κέντρα που έχει αναγνωρίσει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας και αξιολογούνται σε τέσσερις δεξιότητες, δηλαδή στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου και στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου. Υπάρχουν 4 επίπεδα του Πιστοποιητικού ελληνομάθειας: Αa, Βa, Γa, Δa

Το Πιστοποιητικό αποτελεί  το βασικό προαπαιτούμενο που θέτει η ελληνική πολιτεία για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων στην Ελλάδα από ομογενείς, αλλοδαπούς, μετανάστες (ειδικότερα, για διορισμό ατόμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέσεις του ελληνικού δημοσίου), και  για την εγγραφή τους σε ελληνικά ΑΕΙ (Π.Δ. 138/1999).

Πόσα επίπεδα υπάρχουν στο Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας;
Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα (Α,Β,Γ,Δ) όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας;
Δίνονται μία φορά το χρόνο, κάθε Μάιο. Κάποια επίπεδα δίνονται πρωί και κάποια απόγευμα.

Πότε πρέπει να υποβάλλω την αίτησή μου για τη συμμετοχή στις εξετάσεις;
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ανακοινώνονται στα εξεταστικά κέντρα και είναι κοινές για όλα τα εξεταστικά κέντρα σε όλον τον κόσμο.

Τι περιέχουν οι εξετάσεις στο κάθε επίπεδο;
Σε κάθε επίπεδο εξετάζονται τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου.

Επίπεδο A' ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
2 μέρη (25 λεπτά) 2 μέρη (30 λεπτά) 2 μέρη (40 λεπτά) 2 μέρη (10 λεπτά 2 εξεταζόμενοι/ εξεταστές)

Επίπεδο B' ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
2 μέρη (25 λεπτά) 2 μέρη (30 λεπτά) 2 μέρη (50 λεπτά) 2 μέρη (10 λεπτά) 2 εξεταζόμενοι/ εξεταστές)

Επίπεδο Γ' ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
2 μέρη (30 λεπτά) 3 μέρη (40 λεπτά) 2 μέρη (85 λεπτά) 2 μέρη (12-15 λεπτά) 2 εξεταζόμενοι/ εξεταστές)

Επίπεδο Δ' ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
2 μέρη (40 λεπτά) 3 μέρη (45 λεπτά) 2 μέρη (110 λεπτά) 2 μέρη (15-20 λεπτά) 2 εξεταζόμενοι/ εξεταστές)

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις;
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομογενείς και αλλογενείς οι οποίοι την ημέρα των εξετάσεων έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 12ο έτος της ηλικίας τους. Συστήνεται στους υποψηφίους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Γ' και Δ' επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί ωριμότητα.

Αν αποτύχω σε μία ενότητα (π.χ. στο ακουστικό κομμάτι) τι γίνεται;
Για να χορηγηθεί Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, πρέπει ο υποψήφιος να έχει βαθμό επιτυχίας και στις τέσσερις δεξιότητες. Αν αποτύχει έστω και σε μία δεξιότητα, αποτυγχάνει συνολικά.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα;
Τα αναλυτικά αποτελέσματα των εξετάσεων αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Τα αποτελέσματα αναφέρουν σε ποιες ενότητες έχει αποτύχει ή επιτύχει ο υποψήφιος με τις ενδείξεις "Επιτυχία ή Αποτυχία".

Πότε αποστέλλονται τα Πιστοποιητικά;
Αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα τέλος Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου.

10 Λόγοι Επιτυχίας

Διαβάστε τους 10 λόγους που οδηγούν στην επιτυχία.

Περισσότερα

Εγγραφή Online

Γραφτείτε σήμερα online στα Κ.Ξ.Γ. ΙΣΟΝ.

Εγγραφή