Τμήματα

Οι μικρές ομάδες σε μέγεθος έχουν μια απίστευτη δυναμική που βασίζεται στην ομοιογένεια του επιπέδου των σπουδαστών και στην αμεσότητα της διδασκαλίας απ' τον καθηγητή στους μαθητές!

tmimata_1