Ετήσιες Συναντήσεις

Οι ετήσιες συναντήσεις γίνονται μέσα στα κέντρα ξένων γλωσσών ΙΣΟΝ® σε τακτά χρονικά διαστήματα!
Αυτές χωρίζονται σε Συναντήσεις Γονέων και σε Συνάντηση Λήξης Σχολικού Έτους!

etisies_sinantiseis_1etisies_sinantiseis_2