Μένουμε Σπίτι

  

Παράλληλα με τα διαδικτυακά μαθήματα, σε όλα τα Κέντρα ΙΣΟΝ, τα παιδιά συνέχισαν με δημιουργικότητα να δίνουν το δικό τους μήνυμα για το Μένουμε Σπίτι!