Γαλλικά | Πτυχιακά Παιδικά

ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Στόχος των προγραμμάτων που οδηγούν σε πτυχία είναι οι σπουδαστές να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους, να εμπεδώσουν τις  συντακτικές τους  γνώσεις και να αναπτύξουν επιπλέον και τις τέσσερις δεξιότητες ώστε να γίνουν σταδιακά ανεξάρτητοι και αυτάρκεις χρήστες της γλώσσας.

Παράλληλα οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τον τύπο των εξετάσεων, τις χρονικές απαιτήσεις τους, μαθαίνουν να αναπτύσσουν στρατηγικές και τεχνικές για να πετύχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση την ημέρα των εξετάσεων.

Οι σπουδαστές προετοιμάζονται ανάλογα με το επίπεδό τους για τις ακόλουθες  εξετάσεις :

  •     Γαλλικό Ινστιτούτο:

DELF, ενότητες Α1, Α2, Β1, Β2, DALF ενότητες C1, C2
SΟRΒΟΝΝΕ 1, αντιστοίχιση με DALF  C1, SORBONNE 2, αντιστοίχιση με DALF C2

  •     YΠΕΠΘ: Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας, ενότητες Α1+Α2, Β1, Β2, Γ1

10 Λόγοι Επιτυχίας

Διαβάστε τους 10 λόγους που οδηγούν στην επιτυχία.

Περισσότερα

Εγγραφή Online

Γραφτείτε σήμερα online στα Κ.Ξ.Γ. ΙΣΟΝ.

Εγγραφή