Γερμανικά | Συχνές Ερωτήσεις


Γιατί να μάθω γερμανικά; Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι για να ξεκινήσω;

1. Η επικοινωνία στα γερμανικά με τους γερμανόφωνους συνεργάτες οδηγεί σε καλύτερες επαγγελματικές σχέσεις και αποτελεσματικότερη επικοινωνία

2. Ξέροντας γερμανικά βελτιώνεται η επαγγελματική σας προοπτική σε γερμανικές εταιρίες τόσο στη Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες. Η καλή γνώση γερμανικών σας αναδεικνύει σαν έναν πιο παραγωγικό συνεργάτη σε εργοδότες με παγκόσμια εμβέλεια.

3. Οι Τουρίστες από γερμανόφωνες χώρες ταξιδεύουν πολύ και παντού και ξοδεύουν περισσότερα από άλλους τουρίστες άλλων χωρών.

4. Τα Γερμανικά είναι η δεύτερη πιο σημαντική γλώσσα στην επιστήμη . Η Γερμανία είναι στη τρίτη θέση  παγκοσμίως στη έρευνα και  εξέλιξη και παρέχει υποτροφίες σε πολλούς αλλοδαπούς επιστήμονες σε αυτούς τους τομείς.

5. Η ανάπτυξη στους τομείς των μέσων μαζικής επικοινωνίας και τεχνολογίας της πληροφόρησης  καθιστούν απαραίτητη την πολυγλωσσία. Πολλές σελίδες του διαδικτύου είναι στα γερμανικά . Κάθε δέκατο βιβλίο τυπώνεται στα Γερμανικά. Οι γνώσεις των γερμανικών σας δίνουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη πληροφόρηση.

6. Το να μαθαίνετε γερμανικά σας βοηθάει να κατανοήσετε την ζωή, τις επιθυμίες και τα όνειρα των πολυπολιτισμικών γερμανόφωνων χωρών.

7. Οι γνώσεις των γερμανικών θα σας βοηθήσουν σε ταξίδια όχι μόνο στις γερμανόφωνες χώρες  αλλά και σε χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη.

8. Τα γερμανικά είναι η γλώσσα των Goethe, Kafka, Mozart, Bach και Beethoven. Θα μπορείτε να τους διαβάσετε και να τους ακούσετε στο πρωτότυπο.

9. Η Γερμανία δίνει ένα μεγάλο αριθμό υποτροφιών για σπουδές στη Γερμανία.

10. Υπάρχουν συμφωνίες για ανταλλαγή μαθητών και σπουδαστών μεταξύ της Γερμανίας και πολλών χωρών του κόσμου.

Εφαρμόζεται ο νέος κανονισμός για την ορθογραφία στις εξετάσεις; 
Όλες οι γραπτές εξετάσεις αξιολογούνται βάσει των κανόνων ορθογραφίας, όπως αυτοί ορίσθηκαν και ισχύουν από τον Αύγουστο του 2006. Λεξικά αναφοράς: "DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung" από την 24. έκδοση 2006 και μετά και "WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung" την έκδοση μετά το 2006.

Τους ισχύοντες κανόνες και πίνακα λεξιλογίου θα βρείτε στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:

IDS: Deutsche Rechtschreibung - Regel und Worterverzeichnis   (PDF, 0,7 MB)
IDS: Deutsche Rechtschreibung - Worterverzeichnis Teil 2   (PDF, 0,8 MB)

Για πόσο διάστημα ισχύει η εξέταση; 

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας δεν χάνουν ποτέ την ισχύ τους. Πολλά ιδρύματα και εργοδότες όμως δέχονται μόνο πιστοποιητικά που αποκτήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια.

Πόσες φορές μπορώ να επαναλάβω την εξέταση; 

Μπορείτε να επαναλάβετε την εξέταση μόνο στο σύνολό της (όχι επιμέρους ενότητες) όσες φορές θέλετε. Εξαίρεση: KDS και GDS του Goethe Institut

Πάσχω από χρόνια πάθηση ή είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες (π.χ. με προβλήματα όρασης, ακοής κλπ.). Μπορώ να συμμετάσχω στις εξετάσεις; 

Τα κατά τόπους Εξεταστικά Κέντρα προσπαθούν, όσο το επιτρέπουν οι δυνατότητες τους, να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες ανάγκες των υποψηφίων τους. Γι’ αυτό οι υποψήφιοι πρέπει ήδη κατά τη δήλωση συμμετοχής τους στις εξετάσεις να προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση που να πιστοποιεί το είδος και το βαθμό της χρόνιας πάθησης / αναπηρίας. Το Εξεταστικό Κέντρο υποχρεούται να χειρισθεί το θέμα με εχεμύθεια. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο θα δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις.

Τι όριο ηλικίας απαιτείται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις; 

Στις εξετάσεις του μπορεί να συμμετάσχει ο κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα από την ηλικία του ή τη γερμανική του υπηκοότητα.

Με πόσες μονάδες έχω επιτύχει στην εξέταση; 

Πιστοποίηση επιπέδου Β1 (ΚΠΓ)

Ενότητα Τύπος δοκιμασιών και Αριθμός ερωτημάτων Συντελεστής Ελάχιστη βαθμολογία Χρόνος
1

Επιλογή
(40 ερωτήματα)

0,5 8 65
Συμπλήρωση (10 ερωτήματα) 0,5
2 Ημιελεύθερη παραγωγή
(2-3 κείμενα)
-- 9 50
3 Επιλογή
(15 ερωτήματα)
1 8 15 - 20
Συμπλήρωση (5 ερωτήματα) 2
4 Ημιελεύθερη παραγωγή
(3 κείμενα)
-- -- 15 - 20

Πιστοποίηση επιπέδου Β1 (Goethe Institut)

Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι οι 300 μονάδες. Πρέπει να περάσετε με επιτυχία τόσο τη γραπτή όσο και την προφορική εξέταση. Τα αποτελέσματα δεν συμψηφίζονται. Η βάση για το κάθε μέρος έχει ορισθεί στο 60%. Συγκεκριμένα ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει στη γραπτή εξέταση (LV+SB, HV και SA) τουλάχιστον 135 από συνολικά 225 μονάδες και στην προφορική τουλάχιστον 45 από συνολικά 75 μονάδες

Πιστοποίηση επιπέδου Β2 (ΚΠΓ)

Ενότητα Τύπος δοκιμασιών και Αριθμός ερωτημάτων Συντελεστής Ελάχιστη βαθμολογία Χρόνος
1 Επιλογή
(40 ερωτήματα)
0,5 8 65
Συμπλήρωση
(10 ερωτήματα)
0,5
2 Ημιελεύθερη παραγωγή
(2-3 κείμενα)
-- 9 65
3 Επιλογή
(15 ερωτήματα)
1 8 25
Συμπλήρωση
(5 ερωτήματα)
2
4 Ημιελεύθερη παραγωγή
(3 κείμενα)
-- -- 20


Πιστοποίηση επιπέδου Β2    (Goethe Institut)
Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία γι’ αυτή την εξέταση είναι οι 100 μονάδες. Πρέπει να περάσετε με επιτυχία τόσο τη γραπτή όσο και την προφορική εξέταση. Τα αποτελέσματα δεν συμψηφίζονται. Η εξέταση θεωρείται επιτυχής, αν στο γραπτό μέρος έχετε συγκεντρώσει τουλάχιστον 45 μονάδες και στο προφορικό τουλάχιστον 15. Η βάση για το κάθε μέρος είναι 60%.

Πιστοποίηση επιπέδου Γ1    (ΚΠΓ)

Ενότητα Τύπος δοκιμασιών και Αριθμός ερωτημάτων Συντελεστής Ελάχιστη βαθμολογία Χρόνος
1 Επιλογή
(50 ερωτήματα)
0,4 8 80
Συμπλήρωση
(10 ερωτήματα)
0,5
2 Ημιελεύθερη παραγωγή
(2-3 κείμενα)
-- 9 90
3 Επιλογή
(20 ερωτήματα)
1 8 25
Συμπλήρωση
(5 ερωτήματα)
1
4 Ημιελεύθερη παραγωγή
(2 κείμενα)
-- -- 25

Πιστοποίηση επιπέδου Γ1    (Goethe Institut)
Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία γι’ αυτή την εξέταση είναι οι 100 μονάδες. Πρέπει να περάσετε με επιτυχία τόσο τη γραπτή όσο και την προφορική εξέταση. Τα αποτελέσματα δεν συμψηφίζονται. Η εξέταση θεωρείται επιτυχής, αν στο γραπτό μέρος έχετε συγκεντρώσει τουλάχιστον 45 μονάδες και στο προφορικό τουλάχιστον 15.
Η βάση για το κάθε μέρος είναι 60%.

Πιστοποίηση επιπέδου Γ2  Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS):
Στην ενότητα Α πρέπει να συγκεντρώσετε τουλάχιστον 18 μονάδες. Αν όμως στη Φωνητική, που περιλαμβάνεται στην ενότητα Α, συγκεντρώσετε λιγότερες από 2,25 μονάδες, τότε έχετε αποτύχει σε όλη την προφορική εξέταση.
Στην ενότητα Β πρέπει να συγκεντρώσετε συνολικά 24 μονάδες.
Στην ενότητα C πρέπει να συγκεντρώσετε τόσο στο ‘περιεχόμενο’ όσο και στη ‘γλώσσα’ από 9 μονάδες.

Πιστοποίηση επιπέδου Γ2  + Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS):
Στην ενότητα Α πρέπει να συγκεντρώσετε 18 μονάδες. Αν όμως στη Φωνητική, που περιλαμβάνεται στην ενότητα Α, συγκεντρώσετε λιγότερες από 2,25 μονάδες, τότε έχετε αποτύχει σε όλη την προφορική εξέταση.
Στις ενότητες B και D πρέπει να συγκεντρώσετε τουλάχιστον 18 μονάδες.
Στην ενότητα C πρέπει να συγκεντρώσετε συνολικά 24 μονάδες.

Πότε είναι οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας  είναι Απρίλιο και Νοέμβριο.
Οι εξετάσεις επιπέδου Β1, Β2 και Γ1 του Goethe Institut είναι Μάιο, τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτέμβρη, Ιανουάριο.
Οι εξετάσεις επιπέδου Γ2 και Γ2 + του Goethe Institut  είναι αρχές Μαΐου και Νοέμβριο.10 Λόγοι Επιτυχίας

Διαβάστε τους 10 λόγους που οδηγούν στην επιτυχία.

Περισσότερα

Εγγραφή Online

Γραφτείτε σήμερα online στα Κ.Ξ.Γ. ΙΣΟΝ.

Εγγραφή