Συνεργασία ΙΣΟΝ - Nouvelle

1.--Προσφορές στους μαθητές των Κέντρων ΙΣΟΝ από τον Πολυχώρο Nouvelle - Χαράπολις

Ενημερωθείτε για τις εκπτώσεις στον Πολυχώρο Nouvelle - Χαράπολις που έχετε ως μαθητές των Κέντρων ΙΣΟΝ.

Πληροφορίες στην γραμματεία του Κέντρου ΙΣΟΝ που έχετε εγγραφεί.