Ιταλικά | Εφηβικά-Ενηλίκων

STAMPA-150ΕΦΗΒΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Για μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου. Σ’ αυτά τα τμήματα το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει, με χρήση και πολυμέσων, στην εμπέδωση και σταδιακή τελειοποίηση της γλώσσας.

Ο μαθητής αποκτά το προσδοκώμενο επίπεδο στις τέσσερις δεξιότητες, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις ξένες γλώσσες,  και συμμετέχει με επιτυχία στις εξετάσεις για την απόκτηση των διπλωμάτων που χορηγεί το Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Θεσσαλονίκης και το ΥΠΕΠΘ.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΙΣΟΝ® προσφέρουν τρεις κύκλους σπουδών, τον κανονικό, τον εντατικό και τον υπερεντατικό (4 4μηνα που οδηγούν σε εξετάσεις επιπέδου Β2) ανάλογα με τον χρόνο που μπορεί να διαθέσει ο ενήλικας φοιτητής ή εργαζόμενος.

Το ωράριο είναι ευέλικτο. Στο τέλος των προγραμμάτων, ο σπουδαστής είναι επαρκώς εκπαιδευμένος και ανταποκρίνεται με επιτυχία στις αντίστοιχες εξετάσεις που οργανώνει το Ιταλικό Ινστιτούτο και το ΥΠΕΠΘ για την απόκτηση των πτυχίων  CELI 1,2, 3, 4, 5, Diploma A2, B1, B2, Diploma Avanzato C1, Diploma Superiore C2, ΚΠΓ Α (Α1Α2), Β1, Β2, Γ1.

10 Λόγοι Επιτυχίας

Διαβάστε τους 10 λόγους που οδηγούν στην επιτυχία.

Περισσότερα

Εγγραφή Online

Γραφτείτε σήμερα online στα Κ.Ξ.Γ. ΙΣΟΝ.

Εγγραφή