Ιταλικά | Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί να μάθω Ιταλικά;

  • Για την ιστορία της Ιταλίας και τη μακρόχρονη σύνδεσή της με τον Ελληνική ιστορία. Ο όρος και μόνο ελληνορωμαϊκός δείχνει  τις πολλαπλές     σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δυο λαών.
  • Για τον πολιτισμό. Γνωρίζοντάς τα σημαίνει ότι έχεις πρόσβαση σε μία λογοτεχνική κληρονομιά μεγάλης σημασίας για την ευρωπαϊκή ιστορία, σε   πολύ αξιόλογα ανθρωπιστικά και επιστημονικά κείμενα, στην ιταλική θεατρική και μουσική παραγωγή, την όπερα, τον κινηματογράφο και την    τηλεόραση.
  • Για σπουδές. Πολλοί Έλληνες σπούδασαν και εξακολουθούν να φοιτούν σε ιταλικά πανεπιστήμια.
  • Για εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις. Επιχειρηματίες, επενδυτές, εργαζόμενοι επενδύουν και ή εργάζονται στον ιταλικό βιομηχανικό και    βιοτεχνικό τομέα.
  • Και μιλώντας Ιταλικά, το ταξίδι στην Ιταλία, γίνεται μία πραγματική απόλαυση με τις επισκέψεις στις ιστορικές πόλεις της, την τέχνη και στις    φυσικές ομορφιές της.

Ποια πτυχία υπάρχουν που πιστοποιούν τη γνώση της Ιταλικής Γλώσσας ;
Υπάρχουν τέσσερις φορείς που πιστοποιούν τη γνώση της Ιταλικής Γλώσσας:
α) Το Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, β) το Πανεπιστήμιο της Perugia , γ) το Πανεπιστήμιο της Sienna , καθώς και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος . Από αυτούς τα πτυχία που χορηγούνται από το Ιταλικό Ινστιτούτο Θες/νίκης, το Πανεπιστήμιο της Perugia και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τι πτυχία χορηγούνται από το Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης;
Το Ιταλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης χορηγείται το Diploma di Lingua Italiana σε επίπεδο B2  και το Diploma Superiore Di Lingua e Cultura Italiana σε επίπεδο Γ2.

Κάθε πότε δίνεται το Diploma;
To Diploma δίνεται μία φορά το χρόνο , στο τέλος Μαΐου και υπάρχει επαναληπτική εξεταστική περίοδος το Νοέμβριο μόνο για αυτούς που έχουν αποτύχει σε μία ενότητα.

Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση Diploma;
Έχει δύο μέρη, το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

DIPLOMA
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Α) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (3 κείμενα)
Β) ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ (4 δραστηριότητες)
Γ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ - ASCOLTO ( 3 κείμενα)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ : 2 ΩΡΕΣ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ : 15 ΛΕΠΤΑ
Δ) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ( 2 ΚΕΙΜΕΝΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ : 1 ΩΡΑ 30 ΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ : 3 ΩΡΕΣ 45 ΛΕΠΤΑ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Συζήτηση μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου ( σύντομη παρουσίαση του εξεταζομένου, σχόλιο ενός άρθρου, περιγραφή μιας εικόνας)

Το Diploma αναγνωρίζεται παγκοσμίως;
Αναγνωρίζεται μόνον εντός Ελλάδος από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όμως εάν κάποιος ενδιαφέρεται να κάνει σπουδές στην Ιταλία ή οποιοδήποτε άλλου είδους εξειδίκευση στην Ιταλία θα πρέπει να κατέχει κάποιο πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Perugia, συνήθως το CELI 3 ή 4 ή και κάποιο από τα πτυχία του Πανεπιστημίου της Σιένα.

Τι πτυχία χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο της Perugia;
Το Πανεπιστήμιο της Perugia χορηγεί πτυχία σε 5 επίπεδα , τα CELI 1, 2,3,4 και 5, τα οποία είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως και αποτελούν προϋπόθεση για κάποιον που ενδιαφέρεται να κάνει σπουδές ή και να εργαστεί στην Ιταλία. Ο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει όλα τα πτυχία CELI εκτός του CELI 1, αρχίζοντας από το CELI 2 (μέτρια γνώση), CELI 3 (καλή γνώση), CELI 4 (πολύ καλή γνώση) και CELI 5 (άριστη γνώση).

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα πτυχία CELI του Πανεπιστημίου της Perugia;
Εξετάσεις για τα πτυχία αυτά διενεργούνται κάθε Νοέμβριο και Ιούνιο.

Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση CELI 3 (καλή γνώση- B2);
Έχει 2 μέρη , το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

Επίπεδο CELI 3 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική διάρκεια γραπτού μέρους 3 ½ ώρες 3 δραστηριότητες (25 λεπτά) 3 κείμενα και 2 εκθέσεις (2 ώρες και 15 λεπτά) 2 εξεταζόμενοι/εξεταστές(15 λεπτά) 4 δραστηριότητες (45 λεπτά)


Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση CELI 4 (πολύ καλή γνώση- Γ1);
Έχει 2 μέρη , το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου. Στην παραγωγή γραπτού λόγου μπορεί να υπάρχει και περίληψη.

Επίπεδο CELI 4 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική διάρκεια γραπτού μέρους 4 ½ ώρες 3 δραστηριότητες (25 λεπτά) 4 κείμενα και 2 εκθέσεις(2 ώρες και 45 λεπτά) 2 εξεταζόμενοι/εξεταστές(15 -20 λεπτά) 4 δραστηριότητες(1 ώρα και 15 λεπτά)


Πόσα μέρη περιλαμβάνει η εξέταση CELI 5 (άριστη γνώση- Γ2);
Έχει 2 μέρη , το γραπτό και το προφορικό και οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση κειμένου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου.

Επίπεδο CELI 5 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Συνολική διάρκεια γραπτού μέρους 4 ½ ώρες 3 δραστηριότητες (30 λεπτά) 3 κείμενα και 2 εκθέσεις (2 ώρες και 45 λεπτά) 2 εξεταζόμενοι/ εξεταστές (20 λεπτά) 4 δραστηριότητες (1 ώρα και 15 λεπτά)


Τι πτυχία χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο της Σιένα;
To Πανεπιστήμιο της Σιένα χορηγεί πτυχία σε 4 επίπεδα , τα CILS 1, 2,3 και 4, τα οποία είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως και αποτελούν προϋπόθεση για κάποιον που ενδιαφέρεται να κάνει σπουδές ή και να εργαστεί στην Ιταλία.

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για τα πτυχία CILS του Πανεπιστημίου της Σιένα ;
Εξετάσεις για τα πτυχία αυτά διενεργούνται κάθε Δεκέμβριο και Ιούνιο.

Αν αποτύχω σε μία ενότητα τι γίνεται;
Οι υποψήφιοι που περνούν το ένα από τα δύο μέρη μπορούν να επαναλάβουν αυτό στο οποίο απέτυχαν την επόμενη εξεταστική περίοδο με έκπτωση στα εξέταστρα.

Υπάρχει Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για τα Ιταλικά ;
Ναι. Σε δύο βασικά επίπεδα Β2 και Γ1.

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για το ΚΠΓ;
Συνήθως οι εξεταστικοί περίοδοι είναι Νοέμβριος και Απρίλιος ή Μάιος.

Πού γίνονται οι αιτήσεις για την εγγραφή στις εξετάσεις ΚΠΓ;
Γίνονται στα γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας.

Πώς μπορώ να μάθω τα αποτελέσματα του ΚΠΓ;
Αυτά ανακοινώνονται στο διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα:
www.iic.gr , www.iicsalonicco.esteri.it , www.kpg.ypepth.gr

10 Λόγοι Επιτυχίας

Διαβάστε τους 10 λόγους που οδηγούν στην επιτυχία.

Περισσότερα

Εγγραφή Online

Γραφτείτε σήμερα online στα Κ.Ξ.Γ. ΙΣΟΝ.

Εγγραφή