Αγγλικά | Συχνές Ερωτήσεις

Τί είναι το First Certificate in English (FCE);
Το FCE είναι πτυχίο γλωσσομάθειας του Πανεπιστήμιου του Cambridge. Είναι μια εξέταση που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και καλύπτει την επικοινωνία σε βασικούς τομείς .

Τί είναι το Certificate in Advanced English (CAE);
Το CAE είναι και αυτό πτυχίο γλωσσομάθειας που χορηγείται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge κατόπιν εξετάσεων .Είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Είναι αποδεικτικό υψηλού επιπέδου γνώσης της γλώσσας για όσους χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σε τομείς όπως η ανώτερη εκπαίδευση, η εργασία και οι κοινωνικές δραστηριότητες.

Τί είναι το Certificate of Proficiency in English (CPE);
Το CPE είναι ένα πτυχίο γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου του Cambridge. Είναι μια εξέταση πολύ προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες Αντιστοιχεί σε επίπεδο γνώσης του αγγλικού πανεπιστημιακού επιπέδου και αναγνωρίζεται από τα περισσότερα Βρετανικά πανεπιστήμια, αλλά και διεθνώς, ως αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας σε άριστο επίπεδο. Η απόκτηση του προσφέρει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης άδειας διδασκαλίας (επάρκεια) της αγγλικής γλώσσας.

Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις των FCE, CAE, CPE;
Οι εξετάσεις των FCE, CAE και CPE αποτελούνται από 5 papers τα οποία όμως έχουν διαφορετικό δείκτη δυσκολίας.
Τα papers αυτά είναι τα εξής:
           •    Paper 1: Reading Comprehension (κατανόηση κειμένου)
           •    Paper 2: Writing (Έκθεση)
           •    Paper 3: Use of English (Γραμματική και Λεξιλόγιο)
           •    Paper 4 : Listening Comprehension (Κατανόηση προφορικού λόγου)
           •    Paper 5: Interview (Συνέντευξη)

Τα παραπάνω 5 papers τα δίνω όλα την ίδια μέρα;
Όχι. Τα πρώτα papers (Reading, Use of English, Composition & Listening) δίνονται όλα την ίδια μέρα, που είναι Σάββατο για το FCE, ενώ το CPE και τo CAE δίνονται Κυριακή. Το 5ο paper (Ιnterview) δίνεται μια άλλη μέρα πριν ή μετά τις γραπτές εξετάσεις

Τι είναι το IELTS;
Το IELTS αποτελεί προϋπόθεση για εισαγωγή σε περισσότερα από 1,200 εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματικούς συλλόγους και κρατικούς φορείς παγκοσμίως και είναι επίσης βασικό στοιχείο της διαδικασίας που ακολουθείται για τους αλλοδαπούς σε ορισμένες χώρες. Είτε θέλετε να σπουδάσετε, να εργαστείτε ή να ζήσετε στη Βρετανία, στην Ελλάδα ή κάπου αλλού στο εξωτερικό, θα πρέπει να λάβετε μέρος στις εξετάσεις IELTS. Δεν αποτελεί πτυχίο αλλά είναι αποδεικτικό του επίπεδου γνώσης των Αγγλικών σας.

Πόσο χρονών πρέπει να είσαι για να συμμετάσχεις στις εξετάσεις ΙELTS ;
To IELTS ενδείκνυται για υποψηφίους 16 ετών και άνω. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο Academic Module ή στο General Training Module, ανάλογα με το μελλοντικό πρόγραμμα τους. Δηλαδή υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές του IELTS Test.

Τι είναι το Academic Module και τί το General Training Module;
Tο Academic Module είναι για σπουδαστές που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια ή σχολές ανώτερης εκπαίδευσης.
Το General Training Module είναι για σπουδαστές που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε γυμνάσια, σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή για να μεταναστεύσουν σε αγγλόφωνες χώρες.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις για το IELTS;
Το IELTS διενεργείται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αίτησή τους, περίπου 2 εβδομάδες πριν.
Στα περισσότερα εξεταστικά κέντρα οι εξετάσεις γίνονται μία φορά το μήνα , ή και συχνότερα, σε περιόδους μεγάλης ζήτησης.

Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις του IELTS ;
To IELTS αποτελείται από 4 μέρη:
        •    Listening Comprehension
        •    Reading Comprehension
        •    Composition
        •    Interview

Τα παραπάνω 4 μέρη τα δίνω όλα την ίδια μέρα;
Συνήθως ναι. Σε αντίθετη περίπτωση τα προφορικά δίνονται μια μέρα πριν ή μετά τα γραπτά.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του IELTS;
Τα αποτελέσματα βγαίνουν 2 εβδομάδες μετά τις εξετάσεις, και ακόμη πιο γρήγορα με την Υπηρεσία Ταχείας Βαθμολόγησης (Express Marking Service).
Τα αποτελέσματά μπορούν επίσης να σταλούν απευθείας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του ενδιαφερομένου και να εκδοθούν επιπλέον επικυρωμένα αντίγραφα του Εντύπου Αποτελεσμάτων (Test Report Form) από το Βρετανικό Συμβούλιο το οποίο και διεξάγει τις εξετάσεις. Τα αποτελέσματα ισχύουν για 2 χρόνια.

Ποιά είναι η βάση για την εισαγωγή στα αγγλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα;
Δεν υπάρχει καθορισμένο passing mark. Κάθε ίδρυμα καθορίζει το score που θεωρεί κατάλληλο. Παρόλα αυτά, σαν γενικός κανόνας , score κάτω από Band 5, σε οποιοδήποτε skill, θεωρείται πολύ χαμηλό για ακαδημαϊκές σπουδές.
Score πάνω από Band 6 εκλαμβάνεται επαρκές.
Γενική επίδοση με Band score 5 ή 6 είναι οριακή και μπορεί να μην γίνεται δεκτή σε πολλά πανεπιστήμια.

Τι είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ);
Είναι το πρώτο πτυχίο που απονέμει το ελληνικό κράτος. Το Ε.Π.Π.Ε. δηλαδή το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος των Εξετάσεων στοχεύει με το ΚΠΓ στην πιστοποίηση της γλωσσικής γνώσης. Το Ε.Π.Π.Ε. προσδιορίζει 6 επίπεδα γνώσης υιοθετώντας την κλίμακα των επιπέδων γλωσσομάθειας που προβλέπει το κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Α1: επίπεδο στοιχειώδους γνώσης
Α2: επίπεδο βασικής γνώσης
Β1: επίπεδο μέτριας γνώσης
Β2: επίπεδο καλής γνώσης
Γ1: επίπεδο πολύ καλής γνώσης

Το Κ.Π.Γ. αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ;
 Το επίπεδο Β2 είναι ισότιμο του First Certificate (FCE). Το επίπεδο Γ1 είναι ισότιμο του Advanced (CAE). Οι αντίστοιχες ισοτιμίες ισχύουν και για τα πτυχία των άλλων γλωσσών και αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ.

Για ποια επίπεδα δίνονται εξετάσεις ΚΠΓ;
Μέχρι στιγμής δίνονται εξετάσεις για τα επίπεδα Β2 και Γ1.

Κάθε πότε δίνονται εξετάσεις για το ΚΠΓ;
Συνήθως οι εξεταστικοί περίοδοι είναι Νοέμβριος και Απρίλιος ή Μάιος.

Πού γίνονται οι αιτήσεις για την εγγραφή στις εξετάσεις ΚΠΓ;
Γίνονται  στα γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής σας.

Πώς μπορώ να μάθω τα αποτελέσματα του ΚΠΓ;
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο διαδίκτυο.

Τί είναι το TOEIC;
To TOEIC (Test of English for International Communication) είναι ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που απονέμεται (για την Ελλάδα) από την Ελληνοαμερικανική 'Ένωση και δίνει στον κάτοχό του τη δυνατότητα της καλής επικοινωνίας στη διεθνή αγορά εργασίας. Αντιστοιχεί, ανάλογα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνει ο εξεταζόμενος σε μέτρια, καλή, πολύ καλή και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σε ποιους απευθύνεται το TOEIC;
Απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που θέλουν γρήγορα να πιστοποιήσουν το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας.
Πότε γίνονται οι εξετάσεις;
Μία φορά την εβδομάδα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αίτησή τους, περίπου 2 εβδομάδες πριν.

Τι συμπεριλαμβάνουν οι εξετάσεις;
Το TOEIC περιλαμβάνει 200 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων και χωρίζεται σε 2 μέρη:
       •    Listening Comprehension (100 ερωτήσεις)
            Διάρκεια : 45 λεπτά
            Βαθμός : 5-495
       •    Reading comprehension (100 ερωτήσεις)
            Διάρκεια : 75 λεπτά
            Βαθμός : 5-495
Οι βαθμολογίες αντιστοιχούν σε:
       •    Μέτρια γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 405-500 (Β1)
       •    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 505-780 (Β2)
       •    Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 785-900 (Γ1)
       •    Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας : 905 και άνω (Γ2)


Πού διεξάγονται οι εξετάσεις;
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει επιλεγεί ως ο επίσημος φορέας των εξετάσεων TOEIC στην Ελλάδα και είναι το μοναδικό εξεταστικό κέντρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πότε θα ξέρω τα αποτελέσματα;
Τα αποτελέσματα γίνονται γνωστά εντός μίας εβδομάδας από την ημέρα διεξαγωγής του τεστ.


Ποια πτυχία αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ;

Επίπεδο B1 B2 Γ1 Γ2
CAMBRIDGE EXAMS PET FCE CAE CPE
CAMBRIDGE EXAMS IELTS 4.5-5.5 IELTS 6-7 IELTS 7.5+
CAMBRIDGE EXAMS BULATS 40-59 BULATS 60-74 BULATS 75-89 BULATS 90-100
MICHIGAN EXAMS BCCE ECCE ALCE ECPE
TOEIC 405-500 505-780 785-900 905 και άνω
EDEXCEL Level 2 Level 3 Level 4 Level 5


Τι είναι το TOEFL;
Το Test of English as a Foreign Language (TOEFL) είναι μία ειδική εξέταση για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα ΒΑ ή ΜΒΑ πρόγραμμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εξέταση πιστοποιεί το επίπεδο γλωσσομάθειας της Αγγλικής. Η εξέταση γίνεται μέσω υπολογιστή και διαρκεί 3,5 ώρες.

Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις του TOEFL ;
        •    Listening Comprehension
        •    Reading Comprehension
        •    Grammar
        •    Writing

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις TOEFL;
Στο Ίδρυμα FULBRIGHT (Βενιζέλου 4 , Θεσσαλονίκη & Βασ. Σοφίας 6, Αθήνα).

Πότε γίνονται οι εξετάσεις TOEFL
Συνήθως από Οκτώβριο μέχρι Μάιο κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 10.00πμ και στις 2.00μμ. Στη διάρκεια, όμως της καλοκαιρινής περιόδου καθώς και το Σεπτέμβριο λόγω αυξημένης ζήτησης δίνονται εξετάσεις και τις άλλες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και μία επιπλέον εξέταση την ημέρα, συνήθως στις 6.00 μμ.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του TOEFL;
Σε 3 με 4 εβδομάδες, αν κάποιος γράψει την έκθεση στον υπολογιστή , ενώ αν γράψει την έκθεση σε χαρτί τότε τα αποτελέσματα καθυστερούν κατά 2 εβδομάδες (δηλαδή περιμένουμε αποτελέσματα σε 4 με 6 εβδομάδες)

Τί score πρέπει να πιάσω για να περάσω το TOEFL;
Συνήθως το σκορ που ζητάνε τα περισσότερα Παν/μια είναι 213/300 , κάποια, όμως, ζητάνε 230 και άνω.

Τι είναι το GMAT;
Το Graduate Management Admission Test (GMAT) είναι μία εξέταση η οποία είναι απαραίτητη για όσους επιθυμούν να κάνουν ΜΒΑ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις του GMAT ;
Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 3 μέρη εκ των οποίων η έκθεση (ANALYTICAL WRITING ASSESSMENT - AWA) είναι προαιρετική. Τα μέρη του GMAT είναι:
1) το ANALYTICAL WRITING ASSESSMENT, το οποίο περιλαμβάνει δύο διαφορετικά είδη εκθέσεων και το καθένα από αυτά θα πρέπει να γραφεί σε 30 λεπτά στον υπολογιστή.
2) Το QUANTITATIVE SECTION , το οποίο περιλαμβάνει 37 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής , οι οποίες πρέπει να απαντηθούν σε 75 λεπτά.
3) Το VERBAL SECTION, το οποίο περιλαμβάνει 41 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής      οι οποίες πρέπει να απαντηθούν σε 75 λεπτά. To section αυτό περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόηση κειμένου (Reading Comprehension -15 ερωτήσεις),ασκήσεις λογικής (Critical Reasoning-11 ερωτήσεις) και διόρθωση λαθών (Sentence Correction-15 ερωτήσεις).

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις GMAT;
Στους χώρους της PEARSONVUE στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Πότε γίνονται οι εξετάσεις GMAT;
Συνήθως από Οκτώβριο μέχρι Μάιο κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 10.00πμ και στις 2.00μμ. Στη διάρκεια, όμως της καλοκαιρινής περιόδου καθώς και το Σεπτέμβριο λόγω αυξημένης ζήτησης δίνονται εξετάσεις και τις άλλες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και μία επιπλέον εξέταση την ημέρα, συνήθως στις 6.00 μμ.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του GMAT;
Σε 3 με 4 εβδομάδες.

Τί score πρέπει να πιάσω για να περάσω το GMAT;
Συνήθως ένα σκορ μεταξύ 500- 550 είναι αποδεκτό από τα περισσότερα Πανεπιστήμια.

Τι είναι το GRE;
Το Graduate Record Examinations (GRE) είναι μία εξέταση η οποία είναι απαραίτητη για όσους επιθυμούν να κάνουν ΜΒΑ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τί περιλαμβάνουν οι εξετάσεις του GRE;
Υπάρχουν 2 είδη τεστ GRE, το γενικό (general) και το ειδικό (subject).
Το γενικό τεστ περιλαμβάνει 3 μέρη:
1) την έκθεση (ANALYTICAL WRITING)
2) το VERBAL SECTION
3) το QUANTITATIVE SECTION.
Οι ενδιαφερόμενοι για το ειδικό τεστ του GRE μπορούν να εξεταστούν σε έναν από τους παρακάτω τομείς:
1) Biochemistry, Cell and Molecular Biology
2) Biology
3) Chemistry
4) Computer Science
5) Literature in English
6) Mathematics
7) Physics
8) Psychology

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις GRE;
Για το ειδικά τεστ οι εξετάσεις δίνονται στο ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ , ενώ για το γενικό τεστ στο Ίδρυμα FULBRIGHT (Βενιζέλου 4 , Θεσσαλονίκη & Βασ. Σοφίας 6, Αθήνα).

Πότε γίνονται οι εξετάσεις GRE ;
Για το ειδικό τεστ ανακοινώνονται συγκεκριμένες ημερομηνίες, ενώ για το γενικό τεστ οι εξετάσεις δίνονται συνήθως από Οκτώβριο μέχρι Μάιο κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 10.00πμ και στις 2.00μμ. Στη διάρκεια, όμως της καλοκαιρινής περιόδου καθώς και το Σεπτέμβριο λόγω αυξημένης ζήτησης δίνονται εξετάσεις και τις άλλες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και μία επιπλέον εξέταση την ημέρα, συνήθως στις 6.00 μμ.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα του GRE;
Σε 3 με 4 εβδομάδες.

Τι score πρέπει να πιάσω για να περάσω το GRE;
Το άριστα είναι το 800. Το κάθε Πανεπιστήμιο ορίζει το δικό του σκορ ως προαπαιτούμενο.

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή για τις εξετάσεις GMAT, GRE και TOEFL;
Και για τις τρεις παραπάνω εξετάσεις υπάρχουν τρεις τρόποι για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή:
1) μέσω διαδικτύου και με τη χρήση πιστωτικής κάρτας
2) με τηλεφώνημα στην Ολλανδία και με τη χρήση πιστωτικής κάρτας , που είναι και ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος και
3)καταθέτοντας τα εξέταστρα μέσω τραπέζης και στέλνοντας φαξ στην Ολλανδία.

Tι είναι τα πτυχία BEC;
Τα πτυχία αυτά δίνονται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και απευθύνονται σε επαγγελματίες που θέλουν να πιστοποιήσουν τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας αλλά και της συγκεκριμένης ορολογίας επιχειρηματικών Αγγλικών.

Πόσα επίπεδα υπάρχουν στα πτυχία BEC;
Υπάρχουν τρία επίπεδα:
a) BEC PRELIMINARY, το οποίο είναι αντίστοιχο του επιπέδου Β1 στο Συμβούλιο της Ευρώπης,
b) BEC VANTAGE, το οποίο είναι αντίστοιχο του επιπέδου Β2 στο Συμβούλιο της Ευρώπης και
c) BEC HIGHER, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Τι περιλαμβάνουν τα πτυχία BEC;

BEC PRELIMINARY BEC VANTAGE BEC HIGHER
Κατανόηση Κειμένου (READING) 7 μέρη / 45 ερωτήσεις 5 μέρη / 45 ερωτήσεις (1 ώρα) 6 μέρη / 52 ερωτήσεις(1 ώρα)
Παραγωγή Γραπτού Λόγου (WRITING) 2 εκθέσεις (1 ώρα και 30 λεπτά) 2 εκθέσεις (45 λεπτά) 2 εκθέσεις (1 ώρα και 10 λεπτά)
Κατανόηση προφορικού Λόγου (LISTENING) 4 μέρη / 30 ερωτήσεις (40 λεπτά) 3 μέρη / 30 ερωτήσεις (40 λεπτά) 3 μέρη / 30 ερωτήσεις (40 λεπτά)
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (SPEAKING) 3 μέρη (12 λεπτά) 2 άτομα μαζί 3 μέρη (14 λεπτά) 2 άτομα μαζί 3 μέρη (16 λεπτά) 2 άτομα μαζί

Κάθε πότε διεξάγονται εξετάσεις για τα πτυχία BEC;
Δίνονται συνήθως τέσσερις φορές το χρόνο. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται ανά τακτά διαστήματα.

Τα πτυχία BEC έχουν συγκεκριμένη διάρκεια;
Όχι, έχουν ισχύ εφόρου ζωής.

Ποιά είναι τα πτυχία Michigan;
Είναι το BASIC COMPETENCY IN ENGLISH (BCCE), το CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH (ECCE), το ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) και το CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (ECPE).

Τα πτυχία Michigan αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ;
Αναγνωρίζονται και εάν αν κάποιος είναι κάτοχος του CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (ECPE), το Ελληνικό Δημόσιο του δίνει την επάρκεια και το δικαίωμα να εξασκήσει τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας.

Κάθε πότε διενεργούνται εξετάσεις για τα πτυχία Michigan;
Τα πτυχία BCCE, ECCE και ALCE δίνονται δύο φορές το χρόνο, το Δεκέμβριο και Μάιο.

Τι σκορ πρέπει να έχει κανείς για να περάσει πτυχία Michigan;
Πρέπει κάποιος να έχει πετύχει πάνω από 65% στο κάθε μέρος της εξέτασης.

Τι είναι τα πτυχία EDEXCEL;
Είναι εξετάσεις που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και στην Ελλάδα διεξάγονται μέσω του Palso.

Πόσα επίπεδα υπάρχουν στα πτυχία EDEXCEL;
Υπάρχουν 5 επίπεδα.

Κάθε πότε διενεργούνται εξετάσεις για τα πτυχία EDEXCEL;
Υπάρχουν δύο εξεταστικές περίοδοι. Κάθε Δεκέμβριο και Μάιο.

10 Λόγοι Επιτυχίας

Διαβάστε τους 10 λόγους που οδηγούν στην επιτυχία.

Περισσότερα

Εγγραφή Online

Γραφτείτε σήμερα online στα Κ.Ξ.Γ. ΙΣΟΝ.

Εγγραφή