Αγγλικά | Πτυχιακά Εφηβικά

STAMPA-120Certificate B2
Η τάξη certificate απευθύνεται στους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο senior και επιθυμούν να συνεχίσουν στο επίπεδο Β2 και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με την συμμετοχή τους σε μία ή περισσότερες εξετάσεις πιστοποίησης κατάλληλες για μαθητές 14 ετών και άνω.

Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους, να εμπεδώσουν τις συντακτικές τους γνώσεις και να αναπτύξουν επιπλέον και τις τέσσερις δεξιότητες ώστε να γίνουν ανεξάρτητοι και αυτάρκεις χρήστες της γλώσσας. Παράλληλα οι μαθητές εξοικειώνονται με τον τύπο των εξετάσεων, τις χρονικές απαιτήσεις τους, μαθαίνουν να αναπτύσσουν στρατηγικές και τεχνικές για να πετύχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση την ημέρα των εξετάσεων.

Στην τάξη Certificate οι σπουδαστές προετοιμάζονται για οποιαδήποτε εξέταση επιπέδου Β2 που αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.:

FCE (First Certificate in English), Cambridge ESOL
ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English), E.L.I. University
of Michigan
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας B2, ΥΠΕΠΘ
Edexcel London Test of English, Level 3, PALSO
City & Guilds International ESOL & ISESOL, Communicator Level B2
MSU CELC (Certificate in English Language Competency), Michigan State University
ESB (English Speaking Board) B2, EUROPALSO
EDI B2 (Education Development International Plc)
Trinity ISE II (B2), Trinity College London
TIE, ACELS
OCNW Level 1 (B2), EUROPALSO

Advanced C1
Στο επίπεδο C1 διαμορφώνεται η απαραίτητη γέφυρα για τους σπουδαστές που έχουν πετύχει στο επίπεδο Β2 και επιθυμούν να προχωρήσουν στο επίπεδο proficiency (C2).

Οι εξετάσεις διαθέσιμες σε αυτό το επίπεδο που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ είναι οι ακόλουθες:

CAE (Certificate in Advanced English), Cambridge ESOL
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γ1, ΥΠΕΠΘ
ALCE (Advanced Level Certificate in English), Hellenic American Union
Edexcel London Test of English, Level 4, PALSO
City & Guilds International ESOL & ISESOL, Expert Level C1
ESB (English Speaking Board) C1, EUROPALSO
EDI C1 (Education Development International Plc)
Trinity ISE III (C1), Trinity College London
TIE, ACELS
OCNW Level 2 (C1), EUROPALSO

Οι σπουδαστές που παρακολουθούν αυτό το επίπεδο εξοικειώνονται με τον τύπο και τους χρονικούς περιορισμούς των εξετάσεων στις οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν.

Αυτό το επίπεδο στοχεύει να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες δομές ώστε να αναπτύξουν με άνεση και τις τέσσερις γλωσσικές και παραγωγικές δεξιότητες, και ειδικότερα να επεκτείνουν πολύ το ενεργό και το ενεργητικό λεξιλόγιό τους ώστε να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με έναν δημιουργικό και ευέλικτο τρόπο.

Proficiency (C2)
Το Proficiency είναι το ανώτερο επίπεδο. Με την ολοκλήρωσή του οι σπουδαστές έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο γνώσης της γλώσσας πλησιάζοντας αυτό ενός Βρετανού ενήλικα.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι σπουδαστές θα είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν επιτυχώς σε οποιεσδήποτε από τις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου C2 διαθέσιμες σήμερα και που αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ:

CPE (Certificate of Proficiency in English), Cambridge ESOL
ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English), E.L.I. University of Michigan
Edexcel London Test of English, Level 5, PALSO
City & Guilds International ESOL & ISESOL, Mastery Level C2
UCLAN C2, (University of Central Lancashire), EUROPALSO
ESB (English Speaking Board) C2, EUROPALSO
EDI C2 (Education Development International Plc)
Trinity ISE IV (C2), Trinity College London
TIE, ACELS
OCNW Level 3 (C2), EUROPALSO

Όπως σε όλα τα προγράμματα προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης, οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στο εργαστήριο γλώσσας το εκπαιδευτικό υλικό πολυμέσων, όχι μόνο για εμπέδωση αλλά και ως μέσο ενίσχυσης των στρατηγικών και των τεχνικών εξέτασης.

10 Λόγοι Επιτυχίας

Διαβάστε τους 10 λόγους που οδηγούν στην επιτυχία.

Περισσότερα

Εγγραφή Online

Γραφτείτε σήμερα online στα Κ.Ξ.Γ. ΙΣΟΝ.

Εγγραφή