Αγγλικά | Φοιτητών-Ενηλίκων Ειδικά

STAMPA-150Αγγλικά για επιβίωση (Survival English)
Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί για τους ενήλικες που έχουν ήδη κάποια επαφή με την αγγλική γλώσσα αλλά χρειάζεται σύντομα να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν σε πραγματικές καταστάσεις.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όσους επιθυμούν να εμπεδώσουν τις βασικές γνώσεις των αγγλικών του/της προκειμένου να επικοινωνήσουν άνετα, παραδείγματος χάριν, σε ένα επιχειρηματικό ταξίδι ή σε διακοπές σε μια αγγλόφωνη χώρα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ TOEFL
Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι διπλός: η εμπέδωση, ανάπτυξη και επέκταση της γλωσσικής ικανότητας του σπουδαστή στα αγγλικά, αλλά και η εξοικείωση με το περιεχόμενο και τους χρονικούς περιορισμούς των εξετάσεων ώστε οι σπουδαστές να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις στρατηγικές εξέτασης και να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους.

Το TOEFL αποτελείται από τέσσερα μέρη: Αναγνωστικό, ακουστικό, προφορικό και γραπτό. Όλα τα μέρη εξετάζονται την ίδια ημέρα, και η συνολική διάρκεια είναι περίπου τέσσερις ώρες.

Στο TOEFL, κάθε μέρος βαθμολογείται με 30 βαθμούς και η συνολική βαθμολόγηση προκύπτει από το άθροισμα των αποτελεσμάτων και στα τέσσερα τμήματα. Επομένως, το μέγιστο εφικτό αποτέλεσμα είναι 120.

Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει τα αποτελέσματα TOEFL όπως τα αναγνωρίζει και αξιολογεί το ΑΣΕΠ
Β2    Καλή γνώση             63 - 92
C1    Πολύ καλή γνώση    93 - 112
C2    Άριστη γνώση          113 - 120

Το TOEFL υλοποιείται τρεις έως πέντε φορές ανά μήνα, το οποίο καθιστά το πρόγραμμα προετοιμασίας για το TOEFL εξαιρετικά ευέλικτο ως προς την έναρξη και τη διάρκειά του.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ IELTS
Το πρόγραμμα προετοιμασίας IELTS (The International English Language Testing System) υλοποιείται με δύο τρόπους. Είτε ως πλήρους παρακολούθησης για ενήλικες που χρειάζεται και να αναπτύξουν το γλωσσικό επίπεδό τους καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με την εξέταση είτε ως μερικής παρακολούθησης για όσους ενήλικες έχουν κατά προσέγγιση το γλωσσικό επίπεδο που απαιτείται, αλλά χρειάζονται τις τεχνικές και τις στρατηγικές να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους την ημέρα της εξέτασης.

Η εξέταση καλύπτει και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού λόγου). Διατίθεται σε δύο τύπους Ακαδημαϊκή ή Γενική εκπαίδευση.

Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται στις ίδιες ενότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, ενώ η κατανόηση και η παραγωγή γραπτού λόγου προσφέρονται ως Ακαδημαϊκές ή Γενικές ενότητες.  Η κάθε δεξιότητα βαθμολογείται χωριστά παρέχεται όμως και συνολική βαθμολογία. Τα αποτελέσματα εξέτασης κυμαίνονται από το 1 έως το 9.

Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει τα αποτελέσματα IELTS όπως τα αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ:
Β1    Μέτρια γνώση         3,0 - 4,0   
Β2    Καλή γνώση            4,5 - 5,5
C1    Πολύ καλή γνώση   6,0 - 7,0
C2    Άριστη γνώση         7,5 - 9,0

Το IELTS υλοποιείται τουλάχιστον μία φορά (κανονικά δύο φορές) τον μήνα, κάτι που επιτρέπει στα προγράμματα προετοιμασίας για το IELTS να είναι εξαιρετικά ευέλικτα ως προς την έναρξή τους.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ TOEIC
Ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι διπλός: η εμπέδωση , η ανάπτυξη και η επέκταση της γλωσσικής ικανότητας των σπουδαστών, και η εξοικείωσή τους με το περιεχόμενο και τους χρονικούς περιορισμούς της εξέτασης για το TOEIC (Test of English for International Communication) ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις στρατηγικές για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους στην εξέταση.

Οι εξετάσεις TOEIC διαρκούν δύο ώρες, είναι σε μορφή multiple-choice, δίδεται γραπτά και αποτελείται από 200 ερωτήσεις που διαιρούνται σε δύο τμήματα: Κατανόηση ακούσματος και ανάγνωση. 30 λεπτά απαιτούνται επιπλέον πριν από την εξέταση για την παρουσίαση των διαδικαστικών λεπτομερειών.

Τα αποτελέσματα καθορίζονται από τον αριθμό ερωτήσεων που απαντώνται σωστά. Ο αριθμός σωστών απαντήσεων σε κάθε τμήμα, ακουστικό και ανάγνωση, μετατρέπεται σε έναν βαθμό σε μια κλίμακα από 5 έως 495. Το άθροισμα του ακουστικού και αναγνωστικού δίνουν το συνολικό αποτέλεσμα σε μια κλίμακα που κυμαίνεται από 10 έως 990.

Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει τα αποτελέσματα IELTS όπως τα αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ:
Β1    Μέτρια γνώση        405 - 500   
Β2    Καλή γνώση           505 - 780
C1    Πολύ καλή γνώση  785 - 900
C2    Άριστη γνώση        905 - 990

Η εξέταση TOEIC υλοποιείται κάθε εβδομάδα, κάτι που επιτρέπει στα προγράμματα προετοιμασίας για το TOEIC να είναι εξαιρετικά ευέλικτα ως προς την έναρξή τους.

10 Λόγοι Επιτυχίας

Διαβάστε τους 10 λόγους που οδηγούν στην επιτυχία.

Περισσότερα

Εγγραφή Online

Γραφτείτε σήμερα online στα Κ.Ξ.Γ. ΙΣΟΝ.

Εγγραφή