Αγγλικά | Παιδικά

Pre-JuniorSTAMPA-dwrean

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για μικρά παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού ηλικίας 6-7 χρονών.

Ο πιο σημαντικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον. Όλα τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν με ασφάλεια σε δραστηριότητες με κινητικά οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα που κάνουν το μάθημα παιχνίδι και βοηθούν την διαδικασία απομνημόνευσης.

Στο πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιούνται ως μέσο διδασκαλίας και οι Η/Υ με multimedia εφαρμογές εξασφαλίζοντας στους μαθητές πολλαπλή έκθεση στη γλώσσα.

Juniora-junior-stamp

Το πρόγραμμα αυτού του επιπέδου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που απευθύνεται στα παιδιά από  Β Δημοτικού και άνω και διαρκεί δύο σχολικά έτη.

Το πρόγραμμα αυτό, προσαρμοσμένο στην ηλικία των μαθητών, στόχο έχει να εισαγάγει με ευχάριστο τρόπο τους μαθητές στον κόσμο της Αγγλικής γλώσσας και να τους καλλιεργήσει την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να παράγουν βασικά στοιχεία της γλώσσας ( λέξεις και εκφράσεις).Η ικανότητα των μαθητών να ανταποκρίνονται και να δρουν στην Αγγλική γλώσσα ενθαρρύνεται ακόμα περισσότερο με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα και του Εβδομαδιαίου Εργαστηρίου Γλωσσών (multimedia lab). Έτσι το μάθημα γίνεται διασκέδαση με τραγούδια, ποιήματα, κατασκευές, ιστορίες, video, υπολογιστές, CD-ROM και το Διαδίκτυο δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν ενεργα, να έχουν κίνητρα και πολλαπλά ερεθίσματα.

10 Λόγοι Επιτυχίας

Διαβάστε τους 10 λόγους που οδηγούν στην επιτυχία.

Περισσότερα

Εγγραφή Online

Γραφτείτε σήμερα online στα Κ.Ξ.Γ. ΙΣΟΝ.

Εγγραφή